DAGINSTITUTION OG 0.KLASSE

Skoletjenesten Zoos arbejdsark tager udgangspunkt i børnenes oplevelse i Zoo og lægger op til efterarbejde i daginstitutionen efter besøget. 

Husk at printe arket hjemmefra.

Dyrs levesteder og føde

Under besøget fastholdes børnenes iagttagelser af dyr fra forskellige levesteder. Dyrenes tilpasning til levested bearbejdes efter besøget. 

 

Download arbejdsark her:

Dyr æder

Under besøget iagttager børnene, hvad forskellige dyr æder.

Efter besøget bearbejdes oplevelserne, som giver grundlag for videre arbejde med emner som: ”Hvad æder dyrene” og ”Fødekæder”.

Download arbejdsark:

Dyr bevæger sig

Under besøget iagttager børnene, hvordan dyr bevæger sig.

Efterfølgende kan der tages udgangspunk i børnenes egne bevægelser, såsom løb, hop, spring og gang.

Hvad æder husdyrene

Under besøget iagttager børnene, hvad de forskellige husdyr æder, og hvor foderet kommer fra.

Sammenlign dyrenes føde, med hvad børnene selv spiser.

Download arbejdsark her: 

1. OG 2. KLASSE

Arbejdsarkene sigter mod at understøtte Fælles mål for natur/teknologi for 1.-2. klasse.

Opgaverne retter sig især mod kundskabs- og færdighedsområderne ”Undersøgelse” og ”Perspektivering”. De kan benyttes som enkeltopgaver eller kombineres. 

Norden

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet i polarområder med fokus på Nordens dyr. Emner som fødekæder og fødenet inddrages. 

Download arbejdsark her:

Regnskoven

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet i regnskoven. Emner som kamuflage, fødevalg og de klatrende dyr i regnskoven inddrages. 

Download arbejdsark her:

Savannen

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet på den åbne savanne. Materialet bygger på emner som rovdyr/byttedyr og planteædere. Der arbejdes med udvalgte savannedyr som giraf, kappebavian, næsehorn og løve. 

Download arbejdsark her:

Ørkenen

Der arbejdes med hvordan dyr tilpasser sig livet i ørkener. Emner som føde, varme - og kuldetolerence inddrages.

Download arbejdsark her:

 

Asiatiske elefanter og deres levevis

3. TIL 6. KLASSE

Arbejdsarkene sigter mod at understøtte Fælles mål for natur/teknologi for 3.-6. klasse.

Opgaverne retter sig især mod kundskabs- og færdighedsområderne ”Undersøgelse” og ”Perspektivering”. De kan benyttes som enkeltopgaver eller kombineres.

På opdagelse i den tropiske regnskov 3.-6. klasse

Undervisningsmaterialet er produceret til 3.-6. klasse, med det formål at give eleverne en forståelse af regnskoven som levested for tusindvis af dyr. I arbejdshæftet skal eleverne bruge matematiske redskaber til at beregne højder samt diskutere forbrugsvaner, regnskovens trusler og bevarelse.

Det er oplagt, at du i forbindelse med forløbet lader eleverne føle på egen krop, hvordan det er at være i regnskoven. Det giver eleverne mulighed for en mere sanselig oplevelse og forståelse af regnskoven. Dette kan gøres ved at tage dem med en tur i en zoologisk have, der har et regnskovsområde f.eks. f.eks. Tropezoo i København ZOO.

I København ZOO kan I endvidere booke et undervisningsforløb om regnskoven f.eks. Tilpasninger til regnskoven (3.-4. klasse) eller Levesteder (5.-6. klasse)

Ønskes forløbet understøttet af et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, skriv da til Louise Nordbjerg København ZOO

Materialet består af følgende tre punkter:

1. Lærervejledning som indeholder:

 • Vejledning til opgaver og elevers arbejdshæfter 
 • Faktaark 
 • Fællesmål

2. Arbejdshæfter til eleverne


3. Tre korte videoer hver med opsummerende spørgsmål

     Del 1 - Regnskovens klima og skovbund

     Del 2 - Regnskovens planter og lag

     Del 3 - Regnskovens dyreliv

Dyrenes adfærd

Materialet fokuserer på udvalgte adfærdselementer som sprog, dufte, mimik, rangorden og leg.

Download arbejdsark her:

Regnskoven niveau 2

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet i regnskoven. Emner som klima, skovens lagdeling, kamuflage, fødevalg inddrages. Der fokuseres på udvalgte dyr.

Download arbejdsark her: 

Innovationsmodel for børn

Innovationsmodel for børn med tilhørende arbejdsark. Modellen er egnet til børn på mellemtrinnet.

Download arbejdsark her:

7. TIL 10. KLASSE

Arbejdsarkene for undervisning på folkeskolens udskolings niveau sigter mod at understøtte de bindende fælles nationale mål for biologiundervisning. 

Den tropiske regnskov 7.-9. klasse

Undervisningsmaterialet er produceret til 7.-9. klasse, med det formål at give eleverne et indblik i, hvor divers og fantastisk et levested regnskoven er, og hvorfor den er så vigtig at bevare. Arbejdshæfterne giver anledning til diskussion om, hvad eleverne selv kan gøre for at bidrage til bevarelse af regnskoven og dens dyreliv bl.a. via arbejdet med FN’s verdensmål.

Det er oplagt, at du i forbindelse med forløbet lader eleverne føle på egen krop, hvordan det er at være i regnskoven. Det giver eleverne mulighed for en mere sanselig oplevelse og forståelse af regnskoven. Dette kan gøres ved at tage dem med en tur i en zoologisk have, der har et regnskovsområde, f.eks. Tropezoo i København ZOO.

I kan endvidere booke et relevant undervisningsforløb. I København ZOO kan dette være Evolution og tilpasninger.

Ønskes forløbet understøttet af et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, skriv da til Louise Nordbjerg København ZOO


Materialet består af følgende tre punkter:

1. Lærervejledning som indeholder: 

 • Vejledning til opgaver og elevers arbejdshæfter 
 • Faktaark 
 • Fællesmål


2. Arbejdshæfter til eleverne 


3. Fire korte videoer hver med opsummerende spørgsmål

     Del 1 - Regnskovens klima og skovbund 

     Del 2 - Regnskovens planter og lag

     Del 3 - Et skatkammer af liv

     Del 4 - Regnskovens dyreliv

Forsøg i hver sin ende af verden 7.-9. klasse

Undervisningsmaterialet er produceret til 7.-9. klasse, med det formål at give eleverne et indblik i forskellige naturfaglige undersøgelser med udgangspunkt i klima og jordbund. Forsøgene vil være et godt udgangspunkt for et tværfagligt arbejde i udskolingen mellem biologi, fysik/kemi og geografi f.eks. i forbindelse med den fællesfaglige naturfagsprøve.

Dette materiale skal ses som en forlængelse materialet under ”Den tropiske regnskov”.

Det er oplagt, at du i forbindelse med forløbet lader eleverne føle, hvordan det er at være i regnskoven. Tag dem med en tur i en zoologisk have, der har et regnskovsområde f.eks. Tropezoo i København ZOO.

Ønskes forløbet understøttet af et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, skriv da til Louise Nordbjerg København ZOO

Materialet består af følgende tre punkter:

1. Lærervejledning som indeholder:

 • Vejleding til opgaver og eleveres arbejdshæfter
 • Faktaark
 • Fællesmål

2. Arbejdshæfter til eleverne

3. Tre korte videoer, som er produceret, så eleverne kan se forsøgene blive udført i regnskoven, og efterfølgende replikere dem på egen hånd i den danske skov.

Forsøg i hver sin ende af verden, Intro (0:33 min.)

Forsøg i hver sin ende af verden, Klimaundersøgelse (0:58 min.)

Forsøg i hver sin ende af verden, Jordbundsundersøgelse (8:03 min.)

Perspektiver på regnskoven - palmeolie og/eller regnskov 7.-9. klasse

Undervisningsmaterialet er produceret til 7.-9. klasse, med det formål at give eleverne mulighed for at arbejde med en naturfaglig og samfundsmæssig problemstilling, hvor de via introduktion til relevant fagligt materiale skal diskutere interessemodsætninger ud fra forskellige aktørers synspunkter. Eleverne beskæftiger sig undervejs med forskellige handlemuligheder bl.a. mulighed for udvikling af bæredygtig produktion.

Dette materiale skal ses som en forlængelse materialet under ”Den tropiske regnskov”.

Hvis du har en begrænset tidsramme, kan du som alternativ udelade case-arbejdet og lade eleverne se videoen ”Hvad er palmeolie” og derefter videoen ”Afsluttende perspektiver”.

Det er oplagt, at du i forbindelse med forløbet lader eleverne få en fornemmelse for, hvordan det er at være i regnskoven. Tag dem med en tur i en zoologisk have, der har et regnskovsområde f.eks. Tropezoo i København Zoo.

Ønskes forløbet afviklet af en zoounderviser i København Zoo med inddragelse af praktiske øvelser, kontaktes Louise Nordbjerg

Materialet består af følgende fire punkter:

1. Lærervejledning som indeholder:

 • Beskrivelse af forløbet
 • Fakta, som opsummerer information fra udvalgte videoer
 • Fællesmål

2. Arbejdshæfte til eleverne

3. Faktakort

4. Seks korte videoer

 1. Perspektiver på regnskoven, hvad er palmeolie? (6:26 min.)

    2. Perspektiver på regnskoven, del 1 (1:55 min.)

    3. Perspektiver på regnskoven, del 2 – Lokalbeboer (6:40min.)

    4. Perspektiver på regnskoven, del 2 – NGO (3:57 min.)

    5. Perspektiver på regnskoven, del 2 – Palmeolieproducent (6:17 min.)

    6. Perspektiver på regnskoven, afsluttende perspektiver (6:35 min.)

DISSEKTION OG ETIK

Inden besøget i Zoo er det en god idé at have diskuteret etik omkring dissektion. I materialet perspektiveres  til generel etik blandt dyr i Danmark og udlandet. Der er både spændende faktaark og udfordrende cases til eleverne, der kan benyttes inden besøg og dissektion.

Download arbejdsark for dissektion og etik her:
 

GYMNASIUM

Arbejdsark for undervisning på højniveau sigter mod at understøtte de bindende fælles nationale mål for biologiundervisning.
Materialet er anvendeligt for studerende ved de gymnasiale uddannelser. Arbejdsarkene er tænkt som materiale til brug i forbindelse med et besøg i Zoo. Det kan anvendes uafhængigt af et booket forløb.

 

ETOLOGI

Faktaarkene indeholder oplysninger, så eleverne får en kort og præcis indsigt og viden om de dyr, som de skal observere. Dyrenes adfærd er beskrevet og tegninger viser forskellige signaler, der benyttes i dyrenes sprog. Desuden findes en litteraturliste, så det efterfølgende er muligt at uddybe emnet.
Med udgangspunkt i oplysningerne kan eleverne formulere problemstillinger, opstille hypoteser og afprøve dem gennem iagttagelser i Zoo.

Registreringsskemaerne tager udgangspunkt i oplysningerne på faktaarkene, og giver eksempler på, hvordan registreringen af et dyrs adfærd kan udføres, samt hvordan resultaterne kan behandles.

Observationsmetodikken sætter eleverne i stand til at iagttage tydelige adfærdselementer og adfærdssammenhænge hos en bestemt gruppe dyr over længere tid. Den indeholder desuden forslag til organisering og disponering af et projektarbejde i Zoo, samt hjælp til den efterfølgende rapportskrivning.

Download fakta- og arbejdsark her: 

 

EVOLUTION

Skoletjensten har i forbindelse med emnet evolution udviklet arbejdsark, der fokuserer på gruppediskussion og begrebsudvidelse. 

Arbejdsark:

Find arbejdsarkene under gymnasieoplæg

FYSIOLOGI

Der er materiale om fysiologi til både før og under besøget i Zoo. Der arbejdes med at undersøge, hvad organismernes stofskifte er, samt hvordan det varierer mellem arter.

Arbejdsark:

Find arbejdsarkene under gymnasieoplæg

GENETIK

Der arbejdes med indavl hos mennesker, vilde dyr og dyr i fangenskab. Der ligges i materialet bl.a. op til gruppediskussion.

Arbejdsark:

Find arbejdsarkene under gymnasieoplæg