Priser

Priser på skolekort- og billetter

ZOO tilbyder en række skolekort og -billetter samt institutionskort. Skoler kan købe billetter til reduceret pris. Institutioner kan få udstedt et fælles årskort, der gælder til beboerne og de medarbejdere, som er på arbejde den dag, I vælger at tage i ZOO.

Du kan downloade vores adgangsblanket til skolebesøg her: Adgangsblanket til skolebesøg 

 

PRISER 2023  

Dagsinstitutioner 

Børn (3-11 år): 139* DKK 

Voksen: 239* DKK 

Institutionskort 

Barn (3-11 år): 299 DKK 

Voksen: 499 DKK 

Skolekort (Folkeskoler 0.-9. klasse) 

Elev: 25 DKK 

Underviser: 

Skolebillet 

Elev: 45 DKK 

Underviser: 45 DKK pr. 8. elev. Fuld pris derover** 

 

UNGDOMSUDDANNELSER OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 

Skolebillet: Gymnasiale uddannelser (STX, HF, HTX, HHX) Elev 45 DKK / Underviser 45 DKK pr. 8. elev. Fuld pris derover** 

 

Billet: Voksne elever*** 239 DKK* / Underviser 239 DKK* 

Aftale med Skoletjenesten, Skolebillet: Voksne elever*** 45 DKK / Underviser 45 DKK pr. 8. elev. Fuld pris derover** 

 

Pædagog- og lærerseminarstuderende med Skoletjeneste-aftale: Elev 0 DKK / Underviser 0 DKK 

 

*Min. 15 personer (børn og voksne) kan få grupperabat på 10% ved samlet køb af billetter i det fysiske salg i indgangen. 

**Der kan dispenseres ved flere lærere til denne pris og ved specialklasser, hvor der medbringes skriftlig dokumentation herom fra 

skolekontoret. 

***Erhvervsuddannelser, tekniske og grafiske skoler, dyrepasserelever, landbrugsskoler, social- og sundhedsuddannelser, sprogcentre, 

korte STU, CSU, mellem og lange videregående uddannelser (inkl. biologi og dyrlægestuderende) med flere. 

 

SKOLEBILLETTER  

Skolebilletter kan kun købes på hverdage og ikke i skolernes sommerferie. 

Bemærk:
Ved køb af alle typer af billetter skal dokumentation medbringes i form af et brev med stempel og underskrift fra skolens kontor, som oplyser, at elever og undervisere kommer fra den pågældende skole. Oplys venligst også EAN. For skoler og institutioner under 

Københavns Kommune skal der desuden være påtegnet et bruger-ID. 

Hvis skolen ikke har et EAN-nummer, skal det fremgå af brevet, hvilken officiel email-adresse, faktura kan sendes til. 

Skoler under Folkeskoleloven (der ikke har skolekort) samt gymnasiale uddannelser kan købe skolebillettertil 45 kr. pr. elev/lærer. Max. 1 lærer pr. 8 elever. Øvrige institutioner bedes orientere sig om adgangsforhold. For at komme ind med skolebillet medbring da følgende oplysninger på i form af et brev, gerne med hovedbrev/stempel:   

Skolens navn | adresse | postnr. | by | telefonnummer | antal voksne og børn   

Fakturai forbindelse med entréudgifter kan tilsendes, såfremt det medbragte dokument også indeholderfølgende:   

EAN nr. | SE-/CVR-nr. | Bruger-ID (for Københavns Kommune)   

 

Specialklasser:   

Er der behov for ekstra antal lærere/pædagoger under besøget, nævn det da ved booking af undervisning og medbring en skrivelse fra kontoret, om at det er en specialklasse, hvor der er behov for ekstra personale. 

 

SKOLEKORT 

Folke- og ungdomsskoler, der varetager undervisning af børn og unge, der indgår under Folkeskoleloven, kan vælge at købe et skolekort til ZOO. 

Pris: 25 DKK pr. elev indskrevet i skolen (0.-9. klasse) - dog minimum 1.875 DKK. 

Skolens SFO er omfattet af skolekortet, der er gældende for samtlige af skolens elever, skolens lærere og pædagoger på alle skoledage i ZOOs almindelige åbningstid. 

Det er desuden muligt for SFO'ens børn at besøge ZOO på hverdage i efterårsferien og i vinterferien. 

 

Køb af skolekort 

Send mail til sibestilling@zoo.dk for at købe skolekort. Oplys venligst EAN. For skoler og institutioner under Københavns Kommune skal der desuden være påtegnet et bruger-ID. 

Kortet er kun gyldigt til den skole, hvortil kortet er udstedt. Der kan ikke udstedes fælleskort til skoler. Heller ej til skoler med samme områdeledelse. Det er derfor udelukkende den skole, hvis adresse, der er tilknyttet medlemskabet, somkan anvende kortet. Skoler med flere matrikler, der ønsker skolekort til alle deres afdelinger, skal derfor købe skolekort til hver matrikel. 

 

Generelt for kort 

Medbring kort og udfyldt blanket: skoleblanketten skal udfyldes inden besøget, og skal afleveres til kontrolløren ved ankomsten til ZOO.

Blanketten kan hentes her   

Bemærk! 

  • Kortet gælder ikke på lør-/søn- og helligdage.
  • Skolekort gælder fra udstedelsesdagen og et år frem.
  • Skolekort gælder ikke i skolernes sommerferie (i 2023 kan kortet ikke anvendes i perioden fra 24/06 - 06/08).
  • Maksimum én underviser eller pædagog pr. påbegyndt otte elever (har man således ni elever med, vil der være gratis adgang for to undervisere) - undervisere derudover skal betale fuld pris**. 

  

INSTITUTIONSKORT OG BILLETTER 

Ved køb af billetter med EAN-nummer er det nødvendigt at medbringe legitimation i form af et brev med stempel og underskrift fra skolens eller institutionens kontor, som oplyser, at elever og undervisere kommer fra den pågældende skole/institution. Oplys venligst også EAN. For skoler og institutioner under Københavns Kommune, skal der desuden være påtegnet et bruger-ID. 

Hvis institutionen ikke har et EAN-nummer, skal det fremgå af brevet, hvilken officiel email-adresse, faktura kan sendes til. 

Institutioner kan købe institutionskort til ZOO. Kortet gælder i et år fra udstedelsesdagen og giver adgang for det antal voksne og børn, kortet er udstedt til eller færre personer. Prisen på institutionskortet afhænger af det antal voksne og børn, der skal benytte kortet. 

Pris pr. person:

Voksen: 499 DKK 
Barn (3-11 år): 299 DKK 
Pensionist: 399 DKK 

Betingelser for institutionskort 

Institutionskortet benyttes én gang per dag og kun på hverdage. Kortet må kun anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng og inddrages ved misbrug. 

Kortet er kun gyldigt til den institution, hvortil kortet er udstedt. Der kan ikke udstedes fælleskort til institutioner. Heller ej til institutioner med samme områdeledelse. Det er derfor udelukkende den institution, hvis adresse, der er tilknyttet medlemskabet, som kan anvende kortet. 

ZOO udsteder ikke institutionskort til institutioner uden fast defineret brugergruppe, som for eksempel væresteder, settlementer, beboergrupper, familieteams, legestuer og lignende. 

 

Særligt for Københavns Kommune: 

Der kan ikke udstedes fælleskort til institutioner i samme klyngeledelse. 

 

Adgangsblanket til institutionsbesøg 

Institutionsblanketten skal udfyldes inden besøget, og skal afleveres til kontrolløren ved ankomsten til ZOO. 

Blanketten kan hentes her 

 

Køb af institutionskort 

Send en mail til sibestilling@zoo.dk og oplys venligst institutionsinfo, antal personer, som kortet skal gælde til og EAN. For skoler og institutioner under Københavns Kommune skal der også fremgå et bruger-ID. 

 

Billetter til institutioner 

Der findes ikke særpriser på billetter til institutioner, men er I en gruppe på min. 15 personer (børn og voksne), kan I få grupperabat på 10% ved samlet køb af billetter i det fysiske salg i indgangen.