Grundskole

Grundskole

Skoletjenesten ZOO tilbyder gratis undervisning til elever i grundskolen i fagene: natur/teknologi, matematik og biologi. Fælles for alle oplæg er, at levende dyr og effekter er omdrejningspunktet og målet er at omsætte teori til praksis.

For indskolings- og mellemtrinklasser varer undervisningen som udgangspunkt 45 minutter og for udskolingsklasser varer de 90 minutter.

Forløbene understøtter Fælles Mål, og de fleste forløb åbner for et tværfagligt sigte. For udskolingen har vi desuden undervisningsforløb rettet mod uddannelse og job og seksualundervisning.