o

DAGINSTITUTION OG 0.KLASSE

Skoletjenesten Zoos arbejdsark tager udgangspunkt i børnenes oplevelse i Zoo og lægger op til efterarbejde i daginstitutionen efter besøget. 

Husk at printe arket hjemmefra.

Dyrs levesteder og føde

Under besøget fastholdes børnenes iagttagelser af dyr fra forskellige levesteder. Dyrenes tilpasning til levested bearbejdes efter besøget. 

 

Download arbejdsark her:

Dyr æder

Under besøget iagttager børnene, hvad forskellige dyr æder.

Efter besøget bearbejdes oplevelserne, som giver grundlag for videre arbejde med emner som: ”Hvad æder dyrene” og ”Fødekæder”.

Download arbejdsark:

Dyr bevæger sig

Under besøget iagttager børnene, hvordan dyr bevæger sig.

Efterfølgende kan der tages udgangspunk i børnenes egne bevægelser, såsom løb, hop, spring og gang.

Hvad æder husdyrene

Under besøget iagttager børnene, hvad de forskellige husdyr æder, og hvor foderet kommer fra.

Sammenlign dyrenes føde, med hvad børnene selv spiser.

Download arbejdsark her: 

1. OG 2. KLASSE

Arbejdsarkene sigter mod at understøtte Fælles mål for natur/teknologi for 1.-2. klasse.

Opgaverne retter sig især mod kundskabs- og færdighedsområderne ”Undersøgelse” og ”Perspektivering”. De kan benyttes som enkeltopgaver eller kombineres. 

Norden

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet i polarområder med fokus på Nordens dyr. Emner som fødekæder og fødenet inddrages. 

Download arbejdsark her:

Regnskoven

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet i regnskoven. Emner som kamuflage, fødevalg og de klatrende dyr i regnskoven inddrages. 

Download arbejdsark her:

Savannen

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet på den åbne savanne. Materialet bygger på emner som rovdyr/byttedyr og planteædere. Der arbejdes med udvalgte savannedyr som giraf, kappebavian, næsehorn og løve. 

Download arbejdsark her:

Ørkenen

Der arbejdes med hvordan dyr tilpasser sig livet i ørkener. Emner som føde, varme - og kuldetolerence inddrages.

Download arbejdsark her:

 

Asiatiske elefanter og deres levevis

3. TIL 6. KLASSE

Arbejdsarkene sigter mod at understøtte Fælles mål for natur/teknologi for 3.-6. klasse.

Opgaverne retter sig især mod kundskabs- og færdighedsområderne ”Undersøgelse” og ”Perspektivering”. De kan benyttes som enkeltopgaver eller kombineres.

Dyrenes adfærd

Materialet fokuserer på udvalgte adfærdselementer som sprog, dufte, mimik, rangorden og leg.

Download arbejdsark her:

Regnskoven niveau 2

Der arbejdes med dyrs tilpasning til livet i regnskoven. Emner som klima, skovens lagdeling, kamuflage, fødevalg inddrages. Der fokuseres på udvalgte dyr.

Download arbejdsark her: 

Innovationsmodel for børn

Innovationsmodel for børn med tilhørende arbejdsark. Modellen er egnet til børn på mellemtrinnet.

Download arbejdsark her:

7. TIL 10. KLASSE

Arbejdsarkene for undervisning på folkeskolens udskolings niveau sigter mod at understøtte de bindende fælles nationale mål for biologiundervisning. 

DISSEKTION OG ETIK

Inden besøget i Zoo er det en god idé at have diskuteret etik omkring dissektion. I materialet perspektiveres  til generel etik blandt dyr i Danmark og udlandet. Der er både spændende faktaark og udfordrende cases til eleverne, der kan benyttes inden besøg og dissektion.

Download arbejdsark for dissektion og etik her:
 

GYMNASIUM

Arbejdsark for undervisning på højniveau sigter mod at understøtte de bindende fælles nationale mål for biologiundervisning.
Materialet er anvendeligt for studerende ved de gymnasiale uddannelser. Arbejdsarkene er tænkt som materiale til brug i forbindelse med et besøg i Zoo. Det kan anvendes uafhængigt af et booket forløb.

 

ETOLOGI

Faktaarkene indeholder oplysninger, så eleverne får en kort og præcis indsigt og viden om de dyr, som de skal observere. Dyrenes adfærd er beskrevet og tegninger viser forskellige signaler, der benyttes i dyrenes sprog. Desuden findes en litteraturliste, så det efterfølgende er muligt at uddybe emnet.
Med udgangspunkt i oplysningerne kan eleverne formulere problemstillinger, opstille hypoteser og afprøve dem gennem iagttagelser i Zoo.

Registreringsskemaerne tager udgangspunkt i oplysningerne på faktaarkene, og giver eksempler på, hvordan registreringen af et dyrs adfærd kan udføres, samt hvordan resultaterne kan behandles.

Observationsmetodikken sætter eleverne i stand til at iagttage tydelige adfærdselementer og adfærdssammenhænge hos en bestemt gruppe dyr over længere tid. Den indeholder desuden forslag til organisering og disponering af et projektarbejde i Zoo, samt hjælp til den efterfølgende rapportskrivning.

Download fakta- og arbejdsark her: 

 

EVOLUTION

Skoletjensten har i forbindelse med emnet evolution udviklet arbejdsark, der fokuserer på gruppediskussion og begrebsudvidelse. 

Arbejdsark:

Find arbejdsarkene under gymnasieoplæg

FYSIOLOGI

Der er materiale om fysiologi til både før og under besøget i Zoo. Der arbejdes med at undersøge, hvad organismernes stofskifte er, samt hvordan det varierer mellem arter.

Arbejdsark:

Find arbejdsarkene under gymnasieoplæg

GENETIK

Der arbejdes med indavl hos mennesker, vilde dyr og dyr i fangenskab. Der ligges i materialet bl.a. op til gruppediskussion.

Arbejdsark:

Find arbejdsarkene under gymnasieoplæg