SAMMEN PASSER VI PÅ VERDENS DYR I NATUREN

SAMMEN PASSER VI PÅ VERDENS DYR I NATUREN

Tæt på 1 million arter er truede af udryddelse - derfor passer ZOO også på dyrene uden for Haven. Det gør vi gennem forskning, overvågning samt samarbejde med andre NGO’er og myndigheder for at sikre en målrettet indsats og prioriteter.

Alt vores vigtige arbejde gør vi for, at vi for eksempel kan hjælpe de truede padder og insekter i Danmark, de massivt truede java vortesvin i Indonesien, de gyldne løveaber i Brasiliens Atlantiske regnskov og det bredsnudede næsehorn i Sydafrika.

Vi hjælper ved, at vores forskere undersøger dyrenes populationer, gener og udvikling af bestanden. Vi laver planer for en effektiv bevarelse af arterne og deres levesteder, og så støtter vi lokale tiltag, der hvor de truede dyr lever. Vi blander os gerne i den internationale naturbevarelsespolitik og bakker op om lovtiltag og udvikling, der fremmer naturbevarelse og samarbejde på området. På den måde passer vi sammen på verdens dyr.