ramme

Naturbevarelse

ramme

Den videnskabelige afdeling forvalter ZOOs unikke dyrebestand som er en central del af Zoologisk Haves fundament og aktiviteter. Afdelingen beskæftiger sig således med avl, internationalt avlssamarbejde, dyreadfærd og dyrenes sundhed og velfærd. Den videnskabelige afdelings kompetencer er aktivt i spil dagligt og nyder stor anseelse nationalt og internationalt.


Den videnskabelige afdelings kompetencer anvendes ligeledes i naturbevarelsesprojekter globalt. ZOO deltager aktivt i naturbevarelse og forskning i Afrika, Sydøstasien, Sydamerika, Grønland – og Danmark. Projekter favner bredt fra næsehorn, chimpanser og moskusokser til padder og insekter og ZOO har ansatte i store dele af verden, der beskæftiger sig med naturbevarelse i lokalområderne.

En del af ZOOs mission er at bidrage aktivt til bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder, baseret på et videnskabeligt grundlag ved hjælp af bl.a. forskning og forvaltning af dyrebestanden i Zoologisk Have.

ZOOs formål er at bidrage aktivt til bevarelse af naturens mangfoldighed, som beskrevet i ZOOs mission. Ved at arbejde aktivt med bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder kan vi imødegå truslerne og være med til at sikre arternes overlevelse.

ZOOs naturbevarelsesaktiviteter har deres rodfæste i Havens dyrebestand, der fungerer som repræsentanter for deres respektive vildtlevende artsfæller. På den måde bidrager forvaltningen af dyrebestanden i ZOO med viden og forskningsresultater, der kan være med til at bevare arterne for fremtiden.

ZOO har desuden ansatte over store dele af verden, der lokalt arbejder med relevant forskning og på denne baggrund iværksætter projekter til bevarelse af arter og deres levesteder.

ramme
Projekter i naturen
Projekter i naturen

ZOO er involveret i flere projekter i felten og prioriterer dette område højt, både i form af økonomisk støtte, assistance med matriel eller aktiv medvirken i felten. Læs mere om de forskellige projekter her.

Avlssamarbejde
Avlssamarbejde

ZOO sikrer, at dyrebestanden har optimal velfærd og sundhed gennem et effektivt internationalt avlssamarbejde. Læs mere om ZOOs avlssamarbejde her.

Klima og miljø
Klima og miljø

ZOO er miljøcertificeret fordi vi i ZOO mener, det er vigtigt og nødvendigt at passe på miljøet og begrænse klimaforandringer. Læs mere om de forskellige klima- og miljøtiltag her.

ramme