ramme

Handelsbetingelser

ramme

Handelsbetingelser

Du skal være fyldt 18 år for at købe billetter, gavekort og Zookort online.


Almindelige entrébilletter

En almindelig ZOO-entrebillet er gyldig til entré i 12 måneder fra købstidspunkt. Billetten er et ihændehaverbevis. Almindelige ZOO- entrebilletter (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. Vær opmærksom på, at stregkoden, når den er scannet korrekt ved indgangen til ZOO, ikke kan bruges igen. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af onlinebilletter, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. ZOO påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer. Kun hele – ikke iturevne billetter modtages som gyldige.

Arrangementsbilletter

En Zoo arrangementsbillet er kun gyldig til det pågældende arrangement på den pågældende dato og tidspunkt. Arrangementsbilletter er ihændehaverbeviser. Zoo arrangementsbilletter (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. Vær opmærksom på, at stregkoden, når den er scannet korrekt ved indgangen til Zoo, ikke kan bruges igen. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af onlinebilletter, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Zoo påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer.


Zookort medlemskab

En Zookort-voucher (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal ombyttes til et rigtigt Zookort ved første besøg i zoo. Selve voucheren er et ihændehaverpapir. Zookortet derimod er strengt personligt, u-overdrageligt og må kun anvendes af kortholderen, som bærer ansvaret for, at Zookortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes det af en anden udgør det misligholdelse. Dette fører til inddragelse af kortet og ophør af medlemskabet. Misbrug kan også føret til retsforfølgelse, ligesom Zoo forbeholder sig ret til erstatning for tab. Zookortet tilbageleveres ikke efter inddragelse. Betaling for medlemsskabet refunderes heller ikke, hverken helt eller delvis.

Zookort-vouchers skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. En voucher er et midlertidigt Zookort indtil ombytning til endeligt Zookort.

Du kan med fordel bruge den tilsendte voucher som billet første gang ved at bruge den printede stregkode på voucheren i scannerne ved indgangen. I løbet af dagen, og inden billetkontoret lukker, skal du besøge billetkontoret og få taget et billede samt få lavet dit endelige Zookort. Zookortet gælder et år fra bestillingsdato.

Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af Zookort-voucheren, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Zoo påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer.

Mistede Zookort skal straks meldes til Zoo på mail zoo@zoo.dk, ved indgangen til Zoo eller på telefon 72200200. Anvendes Zookortet af en anden person, uden at det er spærret, anses det som misbrug, og Zookortet vil blive inddraget. Mistede og beskadigede Zookort kan erstattes mod gebyr på kr. 50. Hvis du har glemt dit Zookort opkræves et gebyr for entré på kr. 40.

Zoo forbeholder sig ret til at inddrage Zookort på anfordring, såfremt Zookortholderen har handlet i strid med disse handelsbetingelser, Zoo’s ordenregler, udvist uacceptabel opførsel i øvrigt overfor gæster, ansatte, Zoo’s dyrebestand eller beskadiget inventar/bygninger og/ eller ikke har rettet sig efter Zoo personalets henstillinger.

Sådan fungerer dit Zookort-medlemskab
Som medlem af ZOO får du dit eget Zookort enten fysisk eller i ZOOs app, der giver adgang til ZOO hver dag året rundt. Derudover får du en lang række fordele kun for medlemmer og er med til at støtte ZOOs vigtige arbejde med avlssamarbejde og naturbevarelse.


Zookortet i ZOOs app
Du kan købe Zookort til dig og din familie og bruge dem med det samme. Du kan have flere Zookort i samme app. Har du allerede et Zookort, kan du overføre det til app’en. ZOOs app kan hentes i App Store og i Google Play.


Adgang til ZOO
Ved indgang i ZOO vises dit billede på en skærm, der er synlig for ZOOs kontrollører, der derved kan identificere dig som rette indehaver af Zookortet. Zookortholdere kan i visse tilfælde blive bedt om at vise legitimation.

Det er vigtigt, at du altid har dit Zookort med dig fysisk eller i app’en, når du besøger ZOO. Har du glemt dit Zookort, kan du, forudsat at medarbejderne i indgangen kan finde dig i ZOOs system, alligevel komme i ZOO mod at betale 40 kr. Mister du dit fysiske Zookort, kan du spærre kortet og efterfølgende købe et erstatningskort for 50 kr. Zookortet spærres ved telefonisk henvendelse til ZOO på 72 200 200.


Medlemskab
Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit medlemskab, er medlemskabet af ZOO fortløbende og fornyes automatisk hvert år. Medlemskabet fortsætter, indtil du opsiger det.

I forbindelse med oprettelsen af medlemskabet accepterer du således, at ZOO automatisk kan trække penge på dit betalingskort, hver gang medlemskabet fornyes. Du kan ændre dit tilknyttede betalingskort på medlemslogin på zoo.dk. Du har også mulighed for at tilmelde betalingen af dit medlemskab til betalingsservice. Såfremt du ikke har registreret et betalingskort eller tilmeldt betalingen til betalingsservice, sender vi dig et girokort, som du bedes indbetale rettidigt. Bemærk, at fra januar 2020 pålægges et girokortgebyr på kr. 50.

Medlemskabet er bindende og kan ikke refunderes i gyldighedsperioden. Du kan når som helst inden for gyldighedsperioden opsige dit medlemskab til udløb af det år, du har betalt for. Opsigelse kan ske på medlemsloginpå zoo.dk eller ved personlig henvendelse til ZOO via zoo@zoo.dk og tlf. 72 200 200.

Du har ret til at fortryde dit køb af medlemskab i ZOO i 14 dage. Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit medlemskab i brug. I praksis betyder det, at du har købt et medlemskab, men at du endnu ikke har foretaget et besøg i ZOO eller på anden vis benyttet dig af de fordele, der er knyttet til dit medlemskab. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager medlemskabet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til ZOO, som så vil refundere alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Dit Zookort er strengt personligt og må kun anvendes af dig selv. Som kortholder bærer du alene ansvaret for, at kortet benyttes retmæssigt. Anvendes kortet af en anden end dig selv, vil dette blive betragtet som misbrug af Zookortet, hvilket medfører øjeblikkelig inddragelse af Zookortet og ophør af medlemskabet. Zoologisk Have forbeholder sig desuden ret til uden varsel at inddrage Zookortet og opsige dit medlemskab, såfremt du udviser uacceptabel opførsel i Haven.

Du skal være 18 år eller derover for at indgå aftale om køb af Zookort Zookort kan købes til andre end dig selv, herunder til børn. Betalingsforpligtelsen vil være knyttet til dig som administrator.

ZOO kan til enhver tid ændre på de medlemsfordele, der er tilknyttet medlemskabet. ZOO kan samtidig til enhver tid ændre medlemspriserne. Prisstigninger højere end 10% vil altid blive varslet via e-mail og vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode af dit medlemskab.

Aftalen skal således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af din nuværende betalingsperiode, såfremt medlemskabet ikke ønskes opretholdt.

Ved oprettelsen af et medlemskab hos ZOO giver du samtidig samtykke til, at ZOO må kontakte dig via e-mail og andre elektroniske kanaler med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit medlemskab samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lignende vedr. medlemskabet. Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så vi løbende kan opdatere dig om, hvad der sker i ZOO. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.

Spørgsmål vedr. medlemskabet rettes skriftligt eller telefonisk til:
Zoologisk Have, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg. Tlf. 72 200 200 eller e-mail billet@zoo.dk.


Markedsføring, nyhedsmails og ZOONYT

Ved køb af Zookort tilbyder ZOO at sende dig nyhedsmails og anden information samt ZOONYT med oplysning om aktuelle begivenheder, medlemsfordele og tilbud, herunder arrangementer, rabatmuligheder og andre fordele, der kan opnås hos ZOO og ZOOs samarbejdspartnere. 

Det vil altid være ZOO, der udsender tilbud på vegne af samarbejdspartnerne. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmails. Det kan ske ved at benytte ”unsubscribe” i bunden af nyhedsmails. Disse funktioner kan også benyttes ved framelding af nyhedsmail efter ophør af medlemskab, eller ved senere lejlighed.


Gavekort

En Zoo gavekortvoucher (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal bruges eller ombyttes til et rigtigt gavekort ved første besøg i Zoo.

Zoo gavekortvoucher skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. En gavekortvoucher er et midlertidigt gavekort, indtil ombytning til endeligt gavekort.

Gavekortet kan anvendes til køb af billetter, Zookort samt køb i Zoos butikker. Gavekortet kan ikke omveksles til kontanter.

Gavekortet er gyldigt i 5 år fra datoen for udstedelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse.

Gavekortet er et ihændehaverpapir. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af gavekortvoucheren og det endelige gavekort, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Zoo er ikke forpligtet til at dække evt. tyveri eller misbrug.


Levering af billetter, gavekort- og Zookort-voucher

Zoo billetter og/eller gavekort-, Zookort-voucher vil blive sendt til den oplyste e-mailadresse, kort tid efter vi har modtaget din ordre – normalt inden for 10 minutter. Zoo påtager sig ikke ansvar for forsinkelser i levering, som skyldes tekniske problemer, kundens eget spamfilter eller ukorrekt oplyst e-mailadresse. Der beregnes ingen gebyrer for fremsendelse.


Afholdelse af arrangementer i ZOO

  • Deltagerantal

Det endelig deltagerantal skal oplyses Zoo senest 8 dage før arrangementsdatoen. Ændringer af deltagerantallet senest 8 dage før arrangementsdatoen afregnes til fuld pris. Ved en større ændring i deltagerantallet har Zoo ret til efter eget skøn at afstå fra at gennemføre for at menu og/eller arrangementet kan tilbydes som bestilt.

  • Afbestilling

Arrangementet kan afbestilles uden beregning, indstil 2 måneder før arrangementsdatoen. Hvis afbestilling sker senere end 2 måneder før, betales 50% af det samlede arrangementsbeløb- Hvis afbestilling sker senere end 4 uger før, betales det fulde arrangementsbeløb. Undtaget fra ovenstående afbestillingsbetingelser er:

- Rundvisning

- Sms-dyst

- Børnefødselsdage

For disse gælder, at der ved afbestilling senere end 2 uger før arrangementsdatoen betales det fulde beløb.

  • Forbehold

Alle priser er med forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, overenskomster, nettoprisindeks og øvrige væsentlige markedsændringer, hvilket i givet fald berettiger Zoo til regulering af priserne.

  • Tilbud, ordrebekræftelse, betalingsbetingelser samt ordensregler for arrangementer

Zoo sender herefter ordrebekræftelse med angivelse af priser, indhold, tid og lokalitet i Zoo samt øvrige relevante forhold og gældende vilkår. Arrangementet betales på dagen med mindre andet er aftalt. Hel eller delvis forudbetaling kan opkræves. I så fald fratrækkes dette beløb på fakturaen.


Betaling og sikkerhed

Betaling kan foretages med Dankort, VISA/Dankort, Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Elektron, Maestro, JCB og Forbrugsforeningskort (Forbrugsforeningen dog kun billetter og Zookort til fuld pris, efter enhver tid gældende betingelser hos Forbrugsforeningen).

Kreditkorttransaktioner sker på en separat sikret server med fuld kryptering af alle kreditkortoplysninger. Zoo samarbejder med Bambora for at opretholde en sikker betalingsløsning. Denne løsning opfylder alle PBS-krav for sikre betalingsløsninger. Dine kreditkortoplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige for andre virksomheder eller organisationer.


Force Majeure, mv.

Da vi arbejder med levende dyr tager vi forbehold for ændringer. Ved strejke, lockout eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, der ligger udenfor parternes kontrol, er parterne berettiget til annullering, indskrænkninger eller ændringer i arrangementet uden erstatningspligt.

Zoo forbeholder sig ret til at afspærre områder og begrænse gæster adgang på visse tidspunkter. Gæster kan ikke gøre krav på kompensation eller erstatning i den forbindelse.


Ansvar og forsikring

Kunden er ansvarlig for skader på Zoologisk Haves ejendomme og inventar efter dansk rets almindelig regler og ansvarlig for overholdelse af Zoos til enhver tid gældende ordensregler, du kan læse dem her. For skader påhviler det kunden at erstatte det ødelagte i henhold til krav fremsat af Zoologisk Have. Ligeledes påhviler det kunden at sørge for lovpligtig Arbejdsskadeforsikring for deres ansatte i forbindelse med arrangementer afholdt i Zoologisk Have. Zoologisk Have er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skader påført gæster eller gæsters ejendele og kan således under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for skader sket som følge af hændelige uheld. Zoo kan heller ikke gøres ansvarlig for indirekte tab uanset art.


Gebyrer

På nogen af ovenstående kort betaler Zoo et gebyr for kortindløser for at formidle transaktionerne. Zoo viderefakturerer dette gebyr til kortholder. Zoo forbeholder sig ret til at ændre disse handelsbetingelser og vil blive bekendtgjort på www.zoo.dk.


Fortrydelsesret på Zookort, gavekort og fysiske varer

Ved køb online af sådanne ydelser, som er omfattet af lovbestemt fortrydelsesret gælder følgende:

  • Du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjemand fik varerne i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Vores kontaktdata er i så fald postadresse eller: billet@zoo.dk
  • Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
  • Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi tilbagebetaler til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget Zookort-voucheren eller gavekortet. Returnering eller aflevering skal ske til adressen Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg. Returnering skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten Fristen er overholdt, hvis du returnerer Zookort-voucheren/gavekortet inden udløbet af de 14 dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til ca. 75 DKK.
  • Billetter købt online er ikke omfattet af fortrydelsesret og refunderes ikke.


Dansk ret og værneting

Alle tvister afgøres efter dansk ret og ved retten på Frederiksberg som værneting.


Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse zoo@zoo.dk.


Persondatapolitik

Se hvordan Zoo behandler personoplysninger her


Cookiepolitik

For at kunne genkende dine oplysninger ved dit næste besøg i vores online-butik placeres en ’cookie’ på din computer. Denne ’cookie’ bruges også til at følge din indkøbskurv og til statistiske formål


Kontakt os

Eventuelle spørgsmål eller klager kan stiles til:

E-mail: zoo@zoo.dk

Tlf. +45 72 200 200

Du handler med:

Zoologisk Have

Roskildevej 38

2000 Frederiksberg

CVR. Nr 40482512

ramme