Brun rotte


Facts om Brun rotte


Navn: Brun rotte

Videnskabeligt navn: Rattus norvegicus

Vægt: 200-400 gram

Højde: 18-26 cm

Levealder: 1,5 - 2,5 år

Drægtighed: 22-24 dage

Antal unger: 6-10 stk.

Fødselsvægt: 5 gram

Kønsmoden: 7-8 uger

Føde: Altædende

Art: Pattedyr

Den brune rotte stammer oprindeligt fra Asien. I dag er den udbredt over hele kloden, hvor den er stærkt knyttet til menneskets boliger og aktivitet. Den brune rotte har tilpasset sig et liv i kloaknettet, hvor der er fugtigt, frostfrit og adgang til masser af føde i form af organisk affald. Her er rotterne godt beskyttet mod andre rovdyr og samtidig svære at bekæmpe.

Rotten er en gnaver og som alle andre gnavere i stand til at formere sig hurtigt. En han- og hunrotte kan i løbet af et år blive til 800 rotter. Tænderne er så stærke, at rotten kan gnave sig gennem både cement og aluminium, og den kan komme igennem selv det mindste hul.

Den brune rotte kan sprede sygdomme som fx salmonella, fortære store mængder af fødevarer og beskadige bygninger. Men det er den sorte rotte - husrotten - der var bæreren af de lopper, der i 1347 til 1352 smittede over en tredjedel af befolkningen i Europa med "Den Sorte Død" - eller byldepest - som er en smitsom sygdom, der kan medføre døden.

Myndighederne iværksatte derfor en kraftig bekæmpelse af den sorte rotte, som nu næsten er uddød. Der er i dag anmeldelsespligt til kommunen, hvis man observerer rotter (både sorte og brune) på sin ejendom.