Lama


Facts om Lama


Navn: Lama

Videnskabeligt navn: Lama glama

Vægt: 130 - 155 kg

Højde: Skulderhøjde: 100 - 125 cm

Levealder: 15 - 20 år

Drægtighed: 348 - 368 dage

Antal unger: 1 føl

Fødselsvægt: 8 - 16 kg

Kønsmoden: 1 - 2 år

Føde: Græsser samt blade

Art: Pattedyr

Biologi

Alle husdyr stammer oprindeligt fra vildtlevende arter. Det første husdyr, mennesket tæmmede, var hunden. For over 12.000 år siden domesticeredes ulven, og med tiden opstod hunden. Senere kom andre dyr til, og i de seneste år har vi tæmmet mindre dyr som kæledyr. For eksempel kom hamsteren til de skandinaviske lande som kæledyr i 1930'erne.

Gennem målrettet avl har man med udgangspunkt i vildformerne fremavlet typer med særlige egenskaber, som passede til menneskets behov. Først og fremmest har man satset på dyr, der var tillidsfulde over for mennesker, når man skulle vælge avlsdyr. På den måde fik man fremavlet typer, der var velegnede som husdyr eller kæledyr. Derudover har man udvalgt dyr med særlig stor mælkeproduktion, uldproduktion eller stærke dyr, alt efter hvad man ville bruge de pågældende dyr til.

Ofte har den målrettede avl medført en markant ændring i dyrenes udseende, men trods den store ændring har dyrene bevaret størstedelen af deres naturlige adfærdsmønster. Om adfærden så kommer til udtryk eller ej, er et spørgsmål om de forhold, dyrene går under. Fx kan en høne ikke støvbade, hvis ikke der er noget sand eller grus at udføre adfærden i. Men trangen til at støvbade er alligevel til stede, og det er så op til os mennesker at give dyrene de rette omgivelser, så de kan udføre mest mulig naturlig adfærd.

Lamaen stammer fra guanacoen (Lama guanicoe), der i dag stadig er udbredt på stepperne i Sydamerika. Det var inkaerne, der for 4-5.000 år siden tæmmede lamaen. I begyndelsen brugte inkaerne udelukkende lamaen som offerdyr til deres ceremonier, men senere blev den også brugt som trækdyr. En anden form for domesticeret guanaco er alpakaen, som inkaerne tæmmede og brugte til uldproduktion.

I dag bruges lamaen stadig som transportdyr i Sydamerika, men ikke så udbredt som tidligere pga. af forbedrede veje og transportmidler. Lamaens uld og kød anvendes dog i mindre udstrækning. Det er som oftest de kastrerede hanner, der benyttes som trækdyr, da de er lettest at håndtere.

Guanacoen er den vilde stamform til den domesticerede lama og alpaka. Derudover er der også den nærtbeslægtede, men mindre og slankere vincunja, som er en vildtlevende art.