Blisbuk


Facts om Blisbuk


Navn: Blisbuk

Videnskabeligt navn: Damaliscus pygargus phillipsi

Vægt: 68-155 kg

Højde: Højde: 88-134 cm, længde: 120-205 cm

Levealder: Maksimalt 21 år og 8 måneder

Drægtighed: 7-9 måneder

Antal unger: 1 kalv

Fødselsvægt: 6-12 kg

Kønsmoden: Hunner: 2-3 år, senere for hanner.

Føde: Græs

Art: Pattedyr