Arv

Arv

Arv

HVEM SKAL ARVE DIN FASCINATION FOR DYR?


Du kan lade dit engagement for dyrene og naturen omkring os gå i arv. Ved at oprette et testamente, der betænker Zoologisk Have København og vores daglige arbejde for dyr og naturbevarelse, er du også med til at bevare den klode, vi giver videre til kommende generationer.

 

Hvorfor betænke Zoologisk Have København et testamente?

ZOO spiller en fremtrædende rolle inden for naturformidling, forskning og naturbevarelse i Danmark og resten af verden. Med din hjælp kan vi gøre endnu mere for den truede natur og dyrenes velfærd. Ethvert bidrag til ZOOs videnskabelige arbejde går ubeskåret til opretholdelse af sunde dyr i grønne anlæg i ZOO samt til aktiviteter, der er med til at sikre bestande af truede dyrearter i naturen langt ud i fremtiden.

 

Dit bidrag hjælper

Vores daglige arbejde med mere end 240 dyrearter i ZOO

Vi udfordrer rovdyrene, når de skal have foder, vi beskærer en klov på moskusoksen, hvis den er vokset skæv, vi vaccinerer samtlige fugle og vi hjælper pingvinerne på vej til optimale ynglebetingelser. Vi giver vores dyr en meningsfuld og varieret hverdag.

 

Vores daglige arbejde med at gøre vores fascination og viden til din

Vores engagement og al den erfaring, vi opsamler hver dag, skal komme dyrene i ZOO og resten af verden til gode. Det af afgørende for os, at vores fascination for dyrene og naturen også flyder videre til dig og kommende generationer. Verdens dyr og natur har brug for vores fælles fokus og støtte.

 

Vores daglige arbejde i felten

Med 10 projekter i hele verden følger vi bl.a. moskus-okser på Nordøstgrønland og dokumenterer klima-forandringernes voldsomme aftryk på indlandsisen. Vi beskytter næsehorn i Sydafrika mod krybskytter. Vi sikrer, at ulovligt handlede chimpanser sættes tilbage i naturen præcis, hvor de kommer fra vha. DNA-analyser. Vi opdrætter og genudsætter udrydningstruede tudser og padder i den danske natur. På zoo.dk kan du læse mere om alle vores projekter i felten.

 

Zoologisk Have betaler ikke arveafgift

ZOO er fritaget for at betale afgift til den danske stat for testamentariske gaver og andre donationer. Det betyder, at hele det beløb, du tilgodeser ZOO med i dit testamente, går direkte til det ZOOs arbejde for dyrene og naturen. Du bestemmer selv, om arven skal bruges til gavn for dyrene i ZOO, til forskning eller til nogle af ZOOs projekter rundt omkring i verden. Det samme gælder for gaver til ZOO.

 

Få hjælp til udfærdigelse af testamente eller gavebrev

Ønsker du at betænke ZOO i dit testamente, hjælper vi dig gerne med udarbejdelse af et testamente eller et gavebrev. ZOOs advokat yder bistand uden beregning. Du kan selvfølgelig også benytte egen rådgiver, som ZOO også gerne indgår i en dialog med.

Endelig tilbyder Dokument 24 at oprette dit testamente online med det samme, og det bliver gratis, når du vælger at donere arv til ZOO.

For yderligere oplysninger kontakt ZOOs direktionssekretariat på telefon 30 167 312.

 

Tak for din støtte