o

Zoos ledelse og afdelinger

Ledelse
Jørgen Nielsen, konstitueret direktør
Bengt Holst, viceadministrerende direktør
Direktionssekretariat, PA Britta Betzer Ankersen - bba@zoo.dk

Afdelinger

Division I – Økonomi og it

Divisionen varetager IT, bogholderi, personale- og lønadministration og HR-opgaver.

Økonomichef Lene Heede Sørensen
Reception Marianne Saugman - ms@zoo.dk
IT-medarbejder Jørgen Dinesen - jd@zoo.dk

Division II – Dyr og formidling
Divisionen varetager blandt andet den daglige pasning, fodring, aktivering og træning af dyrene, udarbejdelse af foderplaner, uddannelse af dyreassistenter, udveksling af dyr med andre zoologisk haver, rådgiver ved opførelse af nye dyreanlæg samt skoletjeneste og kurser.

Divisionschef René Koppelhus - rek@zoo.dk
Dyretræning, Annette Pedersen - ap@zoo.dk
Leder - Zoo midt og syd, Jesper Rasmussen - jr@zoo.dk
Leder - Zoo nord og syd, Lars Holse - lh@zoo.dk
Berigelse, Katrine Friholm Villumsen - kfv@zoo.dk
Skoletjenesten - Louise Nordbjerg Bach lob@zoo.dk 
Formidling - Helene Sofie Møllegaard - hsm@zoo.dk
Teambuilding og kurser - Susanne Bang sb@zoo.dk
Naturvejledning - Eddie Bach - eb@zoo.dk

Division III – Teknisk afdeling 
Divisionen varetager rengøring og vedligehold af Zoos bygninger, anlæg, veje og beplantning, drift af tekniske anlæg, telefoni, vareport, kantine samt administration af Zoos miljøpolitik.

Divisionschef Lars Rossum - lar@zoo.dk
Miljøkoordinator Rikke Bydam - rb@zoo.dk
Leder Service, Kim Oliver - ko@zoo.dk

Division IV – Arrangementer og kommunikation
Divisionen varetager bl.a. markedsføring, presse og PR, Zoos skiltning, formidling, udstillinger, publikationer, salg af Zoos koncepter (arrangementer, sponsorater mv).

Divisionschef Sami Widell - sw@zoo.dk

Presseansvarlig Jacob Munkholm Hoeck - jmh@zoo.dk

Division V – Videnskab og naturbevarelse
Divisionen varetager koordinering af Zoos videnskabelige arbejde og conservation-aktiviteter, registrering af dyrebestanden.

Zoos dyrlæger hører under den videnskabelige stab. De varetager blandt andet tilsyn med dyrenes sundhed, forsendelse og flytning af dyr, kontrol med og pasning af syge dyr og dyr i karantæne samt Zoos foderkøkken.

Videnskabelig direktør, divisionschef Bengt Holst
Kurator Flemming Nielsen - fn@zoo.dk
Leder zoologer, Frands Carlsen - fc@zoo.dk
Leder dyrlæger, Carsten Grøndahl - cgn@zoo.dk

Division VI Zoo Food & Shop
Divisionen varetager restauranter, kiosker og butikker I Zoo.

Divisionschef Palle Juhl Taulov - pjt@zoo.dk
Butik Maria Jensen
Kiosk Kim S. Hansen
Indgang Birgit Kofoed - billet@zoo.dk

Zoos bestyrelse

Bestyrelse (august 2017)

Janne Glæsel, advokat, formand  
Jørgen A. Horwitz, næstformand
Peter Nymann-Jørgensen, adm. direktør, Skanska A/S
Margit Ørsted, rådmand, Frederiksberg Kommune
Simon Strange, seniorkonsulent, Københavns Kommune
Lene Vestergren Rasmussen, dyrepasser, medarbejderrepræsentant
Lars Ive

Zoos mission og vision

Zoos mission
Zoo har siden 1972 været en selvejende institution, som gennem en tidssvarende fremvisning af karakteristiske dyreformer, der egner sig til de lokale forhold, skal virke som kulturinstitution med samfundsmæssige opgaver af:

 • Rekreativ art
 • Oplysende art
 • Videnskabelig art

Zoo skal øge interessen for og forståelsen af naturen og dens mangfoldighed gennem oplevelser baseret på en vedkommende, aktiverende og underholdende formidling.

Zoo skal medvirke aktivt i de internationale bestræbelser for at bevare dyrearter og naturområder, og dermed bidrage til bevarelsen af naturens mangfoldighed.

Alle disse aktiviteter skal baseres på videnskabeligt grundlag.

 Zoos mission danner sammen med Zoos vision grundlag for Zoos arbejde. 

Zoos vision
Zoo skal være:

 • Landets førende kulturinstitution med hensyn til innovativ formidling og pædagogik, herunder miljøformidling og bæredygtighed.
 • Kendt og respekteret for sin høje standard med hensyn til dyrehold og dyreanlæg og som attraktion, hvor god arkitektur og design understreger oplevelsens værdi og lødighed.
 • Kendt og respekteret som landets førende informationscenter mht. eksotiske dyr og bevarelsen af deres levesteder i naturen.
 • Kendt og respekteret som aktiv naturbevarelsesorganisation med globalt perspektiv og netværk.
 • En virksomhed med høje etiske normer.
 • En virksomhed hvor gæsten er i fokus.
 • Blandt de virksomheder, der har de mest motiverede, velkvalificerede og veluddannede medarbejdere i den europæiske zoo- og akvarieverden.
 • En virksomhed med økonomisk grundlag, der sikrer opfyldelse af Zoos mission.

 

Samarbejde

Samarbejde med andre internationale organisationer er en væsentlig del af Zoos arbejde med forskning og naturbevarelse. Zoo er medlem af adskillige toneangivne organisationer og forsøger derigennem at sætte sit præg på de globale indsatsområder.

Her kan du finde henvisninger til yderligere information om organisationerne.

Dyrebestandsliste

Dyrebestanden 2016 (PDF) indeholder en komplet oversigt over, hvor mange dyr Zoo har haft i 2016. Listen er inddelt i de dyregrupper, dyrene tilhører ud fra den zoologiske systematik. I 2016 var der 233 arter i Zoo fordelt på 4751 individer.

Antallet af dyr er angivet som tre tal adskilt af komma. Tallene angiver henholdsvis antallet af hanner (1,0,0), hunner (0,1,0) og ukendt køn (0,0,1).

Dyrebestandslisten skal ifølge ”Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.” udgives en gang årligt.

Dyrebestanden 2016 kan downloades via linket.


Dyrebestand 2016

Årsberetning 2016

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2015

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2014

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2013

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Indsamlinger

Zoo har afsluttet indsamlingen, der løb fra 1. november 2014 - 30. april 2015. Der blev indsamlet DKK 19.450. Regnskabet er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Beløbet er overført til Sierra Leone Chimpanzee Rehabilitation Center Programme. Se indsamlingsregnskabet her.


Indsamlingsregnskab

Godkendende myndighed

Kontaktoplysninger om godkendende myndighed:

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

Tlf.nr.: 72276900

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:


FØDEVARESTYRELSEN