o

Zoos bestyrelse

Bestyrelse (pr. 1. oktober 2017)
 
Jørgen A. Horwitz, formand
Peter Nymann-Jørgensen, næstformand
Karim Nielsen
Lars Ive
Lene Vestergren Rasmussen, medarbejderrepræsentant
Lise Ryevad
Margit Ørsted
Simon Strange

Zoos mission og vision

Zoos mission
Zoo har siden 1972 været en selvejende institution, som gennem en tidssvarende fremvisning af karakteristiske dyreformer, der egner sig til de lokale forhold, skal virke som kulturinstitution med samfundsmæssige opgaver af:

 • Rekreativ art
 • Oplysende art
 • Videnskabelig art

Zoo skal øge interessen for og forståelsen af naturen og dens mangfoldighed gennem oplevelser baseret på en vedkommende, aktiverende og underholdende formidling.

Zoo skal medvirke aktivt i de internationale bestræbelser for at bevare dyrearter og naturområder, og dermed bidrage til bevarelsen af naturens mangfoldighed.

Alle disse aktiviteter skal baseres på videnskabeligt grundlag.

 Zoos mission danner sammen med Zoos vision grundlag for Zoos arbejde. 

Zoos vision
Zoo skal være:

 • Landets førende kulturinstitution med hensyn til innovativ formidling og pædagogik, herunder miljøformidling og bæredygtighed.
 • Kendt og respekteret for sin høje standard med hensyn til dyrehold og dyreanlæg og som attraktion, hvor god arkitektur og design understreger oplevelsens værdi og lødighed.
 • Kendt og respekteret som landets førende informationscenter mht. eksotiske dyr og bevarelsen af deres levesteder i naturen.
 • Kendt og respekteret som aktiv naturbevarelsesorganisation med globalt perspektiv og netværk.
 • En virksomhed med høje etiske normer.
 • En virksomhed hvor gæsten er i fokus.
 • Blandt de virksomheder, der har de mest motiverede, velkvalificerede og veluddannede medarbejdere i den europæiske zoo- og akvarieverden.
 • En virksomhed med økonomisk grundlag, der sikrer opfyldelse af Zoos mission.

 

Samarbejde

Samarbejde med andre internationale organisationer er en væsentlig del af Zoos arbejde med forskning og naturbevarelse. Zoo er medlem af adskillige toneangivne organisationer og forsøger derigennem at sætte sit præg på de globale indsatsområder.

Her kan du finde henvisninger til yderligere information om organisationerne.

Dyrebestandsliste

Dyrebestanden 2016 (PDF) indeholder en komplet oversigt over, hvor mange dyr Zoo har haft i 2016. Listen er inddelt i de dyregrupper, dyrene tilhører ud fra den zoologiske systematik. I 2016 var der 233 arter i Zoo fordelt på 4751 individer.

Antallet af dyr er angivet som tre tal adskilt af komma. Tallene angiver henholdsvis antallet af hanner (1,0,0), hunner (0,1,0) og ukendt køn (0,0,1).

Dyrebestandslisten skal ifølge ”Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.” udgives en gang årligt.

Dyrebestanden 2016 kan downloades via linket.


Dyrebestand 2016

Årsberetning 2016

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2015

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2014

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2013

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Indsamlinger

Zoo har afsluttet indsamlingen, der løb fra 1. november 2014 - 30. april 2015. Der blev indsamlet DKK 19.450. Regnskabet er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Beløbet er overført til Sierra Leone Chimpanzee Rehabilitation Center Programme. Se indsamlingsregnskabet her.


Indsamlingsregnskab

Godkendende myndighed

Kontaktoplysninger om godkendende myndighed:

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

Tlf.nr.: 72276900

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:


FØDEVARESTYRELSEN