ZOOs bestyrelse

BESTYRELSE (PR. 1. JUNI 2018) 

Jørgen A. Horwitz, formand

Peter Nymann-Jørgensen, næstformand

Karim Nielsen

Lars Ive

Lene Vestergren Rasmussen, medarbejderrepræsentant

Lise Ryevad

Simon Strange

ZOOs mission og vision

ZOOS MISSION

Vi er sat i verden for at fremme naturbevarelse. Det gør vi gennem inspiration og opdagelser for vores gæster i Zoologisk Have København.

Vi bidrager aktivt i det internationale arbejde med at bevare dyrearter og naturområder.

Vi øger interessen for og forståelsen af naturen og dens mangfoldighed. Det gør vi ved at byde vores gæster indenfor i en have fyldt med vedkommende og aktiverende formidling og underholdende opdagelser. Og ved at engagere os aktivt i naturbevarelse i ZOO og ude i verden. For jo flere gæster, som finder vejen til Zoologisk Have København, jo flere midler har vi til at engagere os i naturbevarelse både i ZOO og i resten af verden.

Alt, hvad vi gør, er baseret på et videnskabeligt grundlag.

 

ZOOS VISION

Vi skal være kendt og respekteret som en af verdens førende zoologiske haver indenfor forvaltning af dyrebestande, avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter med langvarig effekt og betydning.

Vi er kompromisløse med vores høje standard for dyrehold og dyreanlæg.

Vi er en førende kulturattraktion, hvor fascinerende formidling, begejstret værtsskab og opdagelser, der bider sig fast, underbygger den mindeværdige gæsteoplevelse.

Zoologisk Have København skal altid være internationalt kendt og respekteret for at have de mest motiverede, kvalificerede og veluddannede medarbejdere i branchen.

Gennem vores unikke fremvisning af dyr, arkitektoniske byggerier, events og spisemæssige oplevelser transformeres oplevelser til opdagelser i Zoologisk Have København på niveau med de bedste i verden.

Samarbejde

Samarbejde med andre internationale organisationer er en væsentlig del af Zoos arbejde med forskning og naturbevarelse. Zoo er medlem af adskillige toneangivne organisationer og forsøger derigennem at sætte sit præg på de globale indsatsområder.

Her kan du finde henvisninger til yderligere information om organisationerne.

Dyrebestandsliste

Dyrebestanden 2018 indeholder en komplet oversigt over, hvor mange dyr ZOO har haft i 2018.

Listen er inddelt i de dyregrupper, dyrene tilhører ud fra den zoologiske systematik.

I 2018 var der 227 arter i Zoo fordelt på 3.558 individer. Antallet af dyr er angivet som tre tal adskilt af komma. 

Tallene angiver henholdsvis antallet af hanner (1,0,0), hunner (0,1,0) og ukendt køn (0,0,1). Dyrebestandslisten skal ifølge ”Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.” udgives en gang årligt.

Dyrebestanden 2018 kan downloades via linket.


Dyrebestandsliste 2018

Årsberetning 2017

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2016

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2015

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2014

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Årsberetning 2013

Zoos årsberetning beskriver, hvad der er sket i det forgangne år indenfor Zoos forskellige arbejdsområder.

Disse arbejdsområder omfatter bl.a. dyrebestanden, naturbevarelse, miljø og økonomi samt nye anlæg og udstillinger.

Indsamlinger

Zoo har afsluttet indsamlingen, der løb fra 1. november 2014 - 30. april 2015. Der blev indsamlet DKK 19.450. Regnskabet er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Beløbet er overført til Sierra Leone Chimpanzee Rehabilitation Center Programme. Se indsamlingsregnskabet her.


Indsamlingsregnskab

Godkendende myndighed

Kontaktoplysninger om godkendende myndighed:

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

Tlf.nr.: 72276900

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:


FØDEVARESTYRELSEN