Naturbevarelse

Den videnskabelige afdeling arbejder på at forvalte ZOOs brede og unikke dyrebestand optimalt, og de har således fingrene nede i centrale dele af Zoologisk Haves fundament: avl og avlssamarbejde mellem zoologiske haver på verdensplan, dyreadfærd og dyrenes sundhed. Den videnskabelige afdelings samlede kompetencer er aktivt i spil hver dag og nyder samtidig stor anseelse nationalt og internationalt.

Erfaringerne bruges og udvides sideløbende via naturbevarelsesprojekter både blandt næsehorn, giraffer og elefanter i Afrika, tapirer i Sydøstasien, løveaber i Sydamerika, moskusokser i Grønland – og kvækkende frøer i Refsvindige på Fyn. ZOO arbejder nemlig aktivt i nature og har ansatte over store dele af verden, der beskæftiger sig med naturbevarelsesprojekter i lokalområderne. 


HVAD?

En del af ZOOs mission er at bidrage aktivt til bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder, baseret på et videnskabeligt grundlag. Dette videnskabelige grundlag dannes bl.a. ud fra forskning i naturen, samt gennem forvaltningen af dyrebestanden i Zoologisk Have.


HVORFOR?

ZOOs formål er at bidrage aktivt til bevarelse af naturen og dens biodiversitet, som det er beskrevet i ZOOs mission, på baggrund af det overordnede for mål for zoologiske haver. Kun gennem vedvarende fokus på og arbejde med bevarelse af truede dyrearter og deres habitater, kan vi effektivt imødegå truslerne og bevare arterne for eftertiden.


HVORDAN?

Det særegne for zoologiske haver er, at naturbevarelsesaktiviteterne baseres på en dyrebestand i en zoologisk have, som fungerer som repræsentanter for deres respektive vilde artsfæller. På den måde bidrager forvaltningen af dyrebestanden i ZOO også, med viden og forskningsresultater, der kan bevare de vilde arter for fremtiden.

ZOO har desuden ansatte over store dele af verden, der på lokalplan arbejder med forskning i de enkelte dyrearter og på baggrund af dette iværksætter projekter til bevarelse af disse og deres levesteder.

Avlssamarbejde

ZOO sikrer, at dyrebestanden har optimal velfærd og sundhed gennem et effektivt internationalt avlssamarbejde. Læs mere om ZOOs avlssamarbejde her.

Avlssamarbejde

Projekter i naturen

ZOO er involveret i flere projekter i felten og prioriterer dette område højt, både i form af økonomisk støtte, assistance med matriel eller aktiv medvirken i felten. Læs mere om de forskellige projekter her.

PROJEKTER I VERDEN

Klima og miljø

ZOO er miljøcertificeret fordi vi i ZOO mener, det er vigtigt og nødvendigt at passe på miljøet og begrænse klimaforandringer. Læs mere om de forskellige klima- og miljøtiltag her.

Klima og miljø