ZOO holder midlertidigt lukket


ZOO lukker midlertidigt som følge af regeringens forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer

Opdateret 23.03.20

Fra onsdag den 18. marts holder Zoologisk Have København midlertidigt lukket – indtil videre frem til 13. april.

Indtil i dag har Zoologisk Have København på lige fod med parker og andre naturområder i byerne været åben for gæster. Sundhedsmyndighederne har specifikt udtalt, at en tur i ZOO kan gennemføres helt forsvarligt, såfremt man respekterer de gældende anbefalinger for hygiejne og adfærd i det offentlige rum.

Regeringens skærpelse af reglerne, der forbyder alle forsamlinger på mere end 10 personer – indendørs eller udendørs – gældende fra onsdag den 18. marts, betyder naturligvis, at ZOO nu er midlertidigt lukket.

Vores personale er derfor sendt hjem, dog med undtagelse af det minimumsberedskab, der sørger for at dyrene dagligt bliver passet og holdt sunde.

Vi glæder os til at se jer, når mere normale tilstande gør, at vi kan åbne dørene igen. Pas godt på jer selv og hinanden – så passer vi på dyrene imens.

For Zookortholdere:

Senere i år afholder vi en ekstra Zookortdag som kompensation for den, de fleste missede i lørdags. Inden 1. april 2021 afholder vi yderligere en Zookortdag, som hidtil ikke har været på programmet, dette skal ses som en kompensation for den midlertidige lukning af ZOO.

 

16.03.2020

I Zoologisk Have følger vi ligesom resten af befolkningen udviklingen time for time, og vi er naturligvis også bekymrede over den situation, landet er i. Vi følger de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer, som Regeringen udstikker. Som situationen er netop nu og med de anbefalinger, der i øjeblikket foreligger fra Regeringen, kan man uden bekymring benytte sig af ZOOs 11 hektar udendørsarealer,  så længe man i øvrigt følger myndighedernes anbefalinger for hygiejne og færdsel i det offentlige rum.

På dagens pressemøde i Udenrigsministeriet med deltagelse af blandt andet sundhedsminister Magnus Heunicke og professor Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut udtaler Kåre Mølbak specifikt på spørgsmålet om, hvorvidt det tilrådeligt at gå i Zoologisk Have:

”Man kan godt gå en tur i zoo, men lad være med at gå tæt sammen i en stor gruppe.”

Det er en holdning, der også bakkes op af professor i eksperimentel virologi, Allan Randrup Thomsen, som Danmarks Radio har interviewet:

”De fleste ting i en zoologisk have er udendørs, og smitten udbredes dårligere udendørs. Hvis man sørger for at holde en passende afstand, og at folk ikke står i store grupper, fordi søløverne lige skal fodres, så kan jeg ikke se noget i det.”

Læs evt. hele interviewet her:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/zoologiske-haver-holder-aabent-trods-coronavirus

Sikkerheden for vores medarbejdere og gæster har selvfølgelig vores højeste prioritet, og vi opfordrer således alle til at læse og følge Sundhedsstyrelsens gode råd om hygiejne og færden i det offentlige rum.

Derudover har ZOO indført følgende tiltag:

 • Skiltning fordelt over hele Haven med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger
 • Ekstra sprit placeret de steder, vi har mulighed for det, så vores gæster har mulighed for at rense deres hænder ofte.
 • Medarbejdere er instrueret i at afspritte håndtag og gæstevendte flader så ofte som muligt.
 • Formidlere har som særskilt opgave at sikre, at vores gæster følger anbefalingerne om ikke at gruppere sig og stå for tæt under besøget i ZOO. Det gælder både udendørs og i de større dyrehuse, der fortsat er åbne for gæster. Samme medarbejdere spritter også jævnligt håndtag og døre af, hvilket de i øvrigt har god tid til, da gæstestrømmen er meget begrænset.
 • I restauranterne tillader vi max 50 gæster ad gangen for at sikre tilpas afstand mellem bordene.
 • I vores udsalgssteder med mad og drikke er medarbejderne naturligvis særligt opmærksomme på hygiejnen – specifikt bliver medarbejderne instrueret i at bruge sprit mellem hver ekspedition, alternativt at bruge handsker.

Zoologisk Have holder fortsat åbent 

12.03.20

Da ZOO er en udendørsoplevelse, og ZOOs gæster er fordelt over 11 hektar under åben himmel, er vi ikke omfattet af opfordringen om at aflyse arrangementer for mere end 100 personer under samme tag.

ZOO holder således fortsat åbent, men vi har reduceret vores gæsterettede program som følge af færre ansatte på job.

I ZOO følger vi ligesom resten af befolkningen udviklingen tæt, og på lige fod med alle andre, tager vi vores forholdsregler, ligesom vi naturligvis reagerer på de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. 

Ved de dyrehuse og restauranter, hvor der potentielt kan være 100 mennesker samlet, regulerer vi gæsteadgangen. Derudover appellerer vi til vores gæsters sunde fornuft og de retningslinjer myndighederne har udstukket.

Mange af vores gæster har spurgt, om de fortsat kan komme i ZOO på lørdag, når vi afholder Zookortdag. Det kan de, men vi afholder en ekstra Zookortdag senere på året for de gæster, der ikke ønsker at komme på lørdag.06.03.20

Helt grundlæggende følger ZOO til enhver tid Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger. Det betyder, at svarene på alle de gængse sygdomsrelaterede spørgsmål findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

ZOO følger udviklingen løbende og reagerer på de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger.

Derudover følger ZOOs ansatte Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd:

  • Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
  • Nys og host i ærme eller albuebøjning
  • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker

Afvikling af konferencer eller andre arrangementer med mange mennesker:

  • Myndighederne opfordrer arrangører til at udskyde eller aflyse arrangementer med flere end 1.000 deltagere. Bemærk dog, at ZOO ikke betragtes som et ’arrangement’ og er derfor ikke omfattet af anbefalingen pt.