Ulveanlæg nedlagt


Det er slut med ulve i ZOO – samtidig er der spændende nye anlæg på vej

Zoologisk Have har taget hul på en tre-årig strategiplan – Zoo Vision 2023 – med yderligere fokus på renovering og opdatering af dyrenes anlæg. Et af de første anlæg, zoofaglig chef Mads Frost Bertelsen og hans kolleger har kastet et kritisk blik på, er ulvenes, og her var konklusionen klar:

”Vi foretager en løbende vurdering af alle vores anlæg – både af hensyn til dyrene og deres velfærd og af hensyn til gæsteoplevelsen. Og i forhold til det nu 40 år gamle ulveanlæg er vi ikke længere i tvivl: Ulveanlægget er ikke tidssvarende og lever ikke op til de høje standarder for dyrevelfærd, som vi efterlever i ZOO. Derfor har vi besluttet at nedlægge anlægget og i stedet skabe et moderne anlæg, der giver plads til et par nye arter. Det betyder samtidig, at de tre hanulve er blevet aflivet, da det ikke har været muligt at placere dem andre steder i Haven eller i andre zoologiske haver,” siger Mads Frost Bertelsen, og løfter samtidig lidt af sløret for de videre ambitioner for området:

Bjørnepuslespil

”Vi har også behov for mere plads til isbjørnene, når vi får vores avlshan retur. Vores planer er at lade det gamle isbjørneanlæg vokse sammen med brunbjørnenes nuværende anlæg. Derfor har vi også taget hul på en langsom udfasning af brunbjørnene: Hunbrunbjørnen flytter ind i hanbrunbjørnens renoverede anlæg, hvor hun formentlig vil føde unger omkring nytår. Samtidig er den gamle hanbrunbjørn blevet aflivet af velfærdsmæssige årsager. Han var nået en alder, hvor det ikke var muligt at sende ham til en anden zoologisk have.”

Midlertidig naturlegeplads

Mads Frost Bertelsen ser frem til både at kunne integrere det gamle ulveanlæg med elefanternes udeanlæg, og til at udvide isbjørnenes anlæg, men han understreger også, at det er en lang og bekostelig proces:

”I ZOO Vision 2023 ligger en specifik helhedsplan for alle anlæg i ZOO, men da det er meget kostbart at bygge nye anlæg, er det en proces, der udvikler sig sideløbende med de midler, vi kan skaffe gennem fonde. Mens vi rejser fondsmidlerne til at bygge de to nye fællesanlæg, vil det gamle ulveanlæg for en kortere periode blive brugt til gæsterettede aktiviteter, som fx naturlegeplads,” slutter Mads Frost Bertelsen.

 

FAKTA:

Ulveanlægget blev indviet i 1980

 • Planen for det gamle ulveanlæg er, at området renoveres og moderniseres, så der i stedet kan gå en antilopeart og en vildsvineart.

 • Anlægget skal bygges sammen med elefanternes udeanlæg over mod Frederiksberg Have. Det betyder, at antiloperne og vildsvinene både kan gå i det gamle ulveanlæg     og i elefanternes udeanlæg. Elefanterne kommer dog ikke til at få adgang til det gamle ulveanlæg 

 • Brunbjørnehunnen flytter til brunbjørnehannens gamle anlæg. Anlægget bliver inden da renoveret. Hunnen forventes at føde unger omkring nytår

 • Det planlagte nye anlæg (elefant / antilope / vildsvin) kaldes mixed species anlæg. Det kender man bl.a. fra Savannen i ZOO, hvor giraf, næsehorn, antiloper, hjorte,           zebraer og strudse går sammen. Mixed species anlæg giver mange muligheder for aktivering af dyrene og hører også blandt de mest populære anlæg blandt gæsterne
 • Blandt de næste projekter i Zoo Vision 2023 er et anlæg til kæmpetukanen og en udvidelse af Tasmanien på tegnebrættet


FAQ:

 • HVORFOR SKAL ULVEANLÆGGET NEDLÆGGES?

Anlægget svarer ikke til de standarder, vi i dag sætter for et anlæg til denne type dyr. Det lever derfor ikke længere op til vores høje standarder for dyrevelfærd, og vi vil ikke holde ulve i anlægget længere.
Vi foretager en løbende vurdering af alle vores anlæg i relation til de dyr, der bebor dem, og i det aktuelle tilfælde er ulveanlægget vejet og fundet for let.

 • HVAD ER DER SKET MED ULVENE?

Ulvene er blevet aflivet, da de ikke kunne afsættes til andre zoologiske haver. Dét der afgør, hvor zoodyr sendes hen, er deres genetiske profil i forhold til populationen, og denne ulveflok var der ikke plads til eller brug for i den europæiske bestand. Ulvene er efter aflivning doneret til forskning på Københavns Universitet.

 • HVOR MANGE ULVE DREJER DET SIG OM?

Det drejer sig om tre hanulve fra 2019 som er brødre og alle er født i ZOO.

 • HVORFOR KAN ULVENE IKKE SÆTTES UD I DANSK NATUR?

Ulven er af sig selv på vej tilbage til den danske natur. Den proces skal vi ikke blande os i. Derudover sætter man normalt ikke denne type zoodyr direkte ud i naturen, da det vil kræve et større udslusningsprojekt, hvor næste generation langsomt blev udsluset.

 • HVAD SKAL ULVEANLÆGGET BRUGES TIL NU?

Et af de første skridt i ZOOs netop godkendte tre-års plan – ZOO Vision 2023 –  er en ambitiøs helhedsplan for alle dyreanlæggene. Det betyder, at vi over de næste tre år kaster et kritisk blik på samtlige anlæg, og at vi igangsætter de nødvendige renoveringer og forbedringer for at sikre den bedste dyrevelfærd og de bedste gæsteoplevelser. Allerede sidste år, søsatte vi initiativet ’Sunde dyr i grønne anlæg’ (se eksempelvis Løveanlægget, der er blevet renoveret og opdateret), og vores første prioritet i den nye strategi er området omkring ulve og brunbjørne, hvor vi vurderer, at ulveanlægget ikke længere svarer til de høje standarder, vi sætter for dyrevelfærd. Ulveanlægget bliver derfor nedlagt, og vil i løbet af de næste to år undergå en renovering og blive en integreret del af elefanternes udeanlæg. Ambitionen er at tilføje to nye arter (en antilopeart og en vildsvineart), der skal kunne bevæge sig i det gamle ulveanlæg og i elefanternes udeanlæg. Elefanterne får ikke adgang til det gamle ulveanlæg.

 • HANBJØRNEN ER OGSÅ BLEVET AFLIVET – HVORFOR DET?

Heller ikke brunbjørneanlægget lever op til tidens krav. Begge brunbjørnene er oppe i årene, og vi vurderede, at vi bedre kunne skabe gode forhold for hunbjørnen end hanbjørnen. Han er for gammel til at sende til en anden zoo.

 • HVAD SKAL DER SKE MED BRUNBJØRNENES ANLÆG?

I første omgang renoveres hanbjørnens anlæg, så hunbjørnen kan bo der. Måske sammen med sine unger, hvis hun er drægtig. Det vil vise sig omkring nytår, hvor hun typisk føder sine unger. På sigt vil brunbjørnealægget blive forbundet med det gamle isbjørneanlæg, så vi både kan have to isbjørnehunner med deres store unger og en avlshan. Og dermed ingen brunbjørne.

 • NU HAR I KIGGET KRITISK PÅ DE TO ANLÆG OG BESLUTTET AT NEDLÆGGE DEM – HVILKE ANLÆG ER DE NÆSTE PÅ LISTEN?

I ZOO Vision 2023 ligger en specifik helhedsplan for alle anlæg i ZOO, men da det kræver mange overvejelser og er meget kostbart at bygge nye anlæg, er det en proces, der udvikler sig sideløbende med de midler, vi kan skaffe gennem fonde. Lige nu er vores fokus derfor på ulve- og bjørneanlæggene, mens et anlæg til kæmpetukanen og en udvidelse af Tasmanien er blandt de næste projekter.

 • HVAD SKER DER MED ANLÆGGENE PÅ KORT SIGT?

Mens de rette fondsmidler bliver rejst, vil anlægget for en kortere periode blive brugt til gæsterettede aktiviteter, som fx naturlegeplads.