o

PROJEKTER I NATUREN

ZOO er involveret i flere projekter i felten og prioriterer dette område højt, både i form af økonomisk støtte, assistance med matriel eller aktiv medvirken i felten. Læs mere om de forskellige projekter her.

PROJEKTER I VERDEN