ramme
ramme

Støt ZOO

ramme

Zoologisk Have er førende inden for dyrevelfærd, forskning og formidling, og vi går forrest i kampen om at fortælle, hvordan og hvorfor vi skal passe på naturens mangfoldighed. Som ZOO Ambassadør er du med til at støtte ZOOs arbejde i naturen og frontløber for ZOOs budskab om at bevare naturen og de mange dyrearter.


Hvordan bliver jeg ZOO Ambassadør?

Som ZOO Ambassadør støtter du ZOOs arbejde via en fast månedlig donation. Du kan støtte med 100-1.000 kr. om måneden. Du skal blot vælge det beløb, du ønsker at støtte med på månedlig basis nedenfor.


ZOOs projekter

ZOO er involveret i natur- og dyrebevarelse i hele verden. Lige fra forskning omkring moskusoksers adfærd over arbejde med at redde truede næsehorn, giraffer, løveaber og padder i Danmark til forsøg med at erstatte sprøjtemidler med biologisk bekæmpelse af skadedyr. Som ZOO Ambassadør er du med din donation aktivt med til at støtte op om dette arbejde.


Hvad vil det sige at være ZOO Ambassadør?

  • Som ZOO Ambassadør er du med til at støtte ZOOs arbejde for at bevare truede dyr og udsatte naturområder i hele verden - fra Nordøstgrønland over Sydfyn til Sydamerika, Sydøstasien og Afrika. Dit bidrag er ikke øremærket et specifikt projekt, men vil blive brugt der, hvor der er størst behov for støtten.
  • Tilmelder du dig ZOO Ambassadør-nyhedsbrevet, holder vi dig løbende opdateret om de nyeste landvindinger i ZOOs arbejde for at bevare truede dyr og naturområder. Du kan således følge med i, præcis hvor og hvordan dit bidrag gør nytte.
  • Som ZOO Ambassadør fungerer du selv som et aktivt bindeled til omverdenen for ZOOs holdninger til dyrevelfærd, naturbevarelse og etik.
  • Som fast donor vil du derudover blive inviteret til eksklusive særarrangementer 1-2 gange om året, hvor videnskabelig direktør Bengt Holst fortæller om de mange projekter i hele verden.

ramme

Bliv ZOO Ambassadør for 100 kr. om måneden

PrisDKK 100,-

Betingelse for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Zoologisk Have igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Zoologisk Have trækker det valgte beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev, hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, medmindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Ingen modydelse

Der er ingen modydelse fra Zoologisk Have til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Behandling af personoplysninger, herunder indberetning af modtaget CPR til SKAT for fradrag

Zoologisk Have behandler indtastede og modtagne personoplysninger i forbindelse med donationen til brug for administration af ordningen og til brug for opfyldelse af støtteformålet. Der henvises generelt til Zoologisk Haves persondatapolitik. Oplysningerne videregives ikke, bortset fra videregivelse til SKAT, hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Zoologisk Have med henblik på skattefradrag efter gældende regler. I så fald vil Zoologisk Have sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Zoologisk Have opbevarer oplysningerne i min. fem år til brug for regnskabsudarbejdelse og dokumentation. Zoologisk Have bruger derudover logfiler på donationssiden til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale giver gavegiver Zoologisk Have udtrykkelig samtykke til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnement, når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter/fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data. 

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Zoologisk Have på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsret tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Derudover henvises til Zoologisk Haves Handelsbetingelser, idet ovenstående vilkår har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 200 200
zoo@zoo.dk
CVR-nr. 40482512

Om klager og spørgsmål vedrørende behandling af persondata henvises til (link)

Husk, at beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen – dog højst op til 15.900 i 2018.

Bliv ZOO Ambassadør og støt ZOOs arbejde med truede dyr og udsatte naturområder med 100 kr. om måneden. 

Bliv ZOO Ambassadør for 200 kr. om måneden

PrisDKK 200,-

Betingelse for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Zoologisk Have igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Zoologisk Have trækker det valgte beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev, hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, medmindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Ingen modydelse

Der er ingen modydelse fra Zoologisk Have til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Behandling af personoplysninger, herunder indberetning af modtaget CPR til SKAT for fradrag

Zoologisk Have behandler indtastede og modtagne personoplysninger i forbindelse med donationen til brug for administration af ordningen og til brug for opfyldelse af støtteformålet. Der henvises generelt til Zoologisk Haves persondatapolitik. Oplysningerne videregives ikke, bortset fra videregivelse til SKAT, hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Zoologisk Have med henblik på skattefradrag efter gældende regler. I så fald vil Zoologisk Have sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Zoologisk Have opbevarer oplysningerne i min. fem år til brug for regnskabsudarbejdelse og dokumentation. Zoologisk Have bruger derudover logfiler på donationssiden til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale giver gavegiver Zoologisk Have udtrykkelig samtykke til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnement, når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter/fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data. 

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Zoologisk Have på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsret tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Derudover henvises til Zoologisk Haves Handelsbetingelser, idet ovenstående vilkår har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 200 200
zoo@zoo.dk
CVR-nr. 40482512

Om klager og spørgsmål vedrørende behandling af persondata henvises til (link)

Husk, at beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen – dog højst op til 15.900 i 2018.

Bliv ZOO Ambassadør og støt ZOOs arbejde med truede dyr og udsatte naturområder med 200 kr. om måneden. 

Bliv ZOO Ambassadør for 300 kr. om måneden

PrisDKK 300,-

Betingelse for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Zoologisk Have igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Zoologisk Have trækker det valgte beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev, hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, medmindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Ingen modydelse

Der er ingen modydelse fra Zoologisk Have til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Behandling af personoplysninger, herunder indberetning af modtaget CPR til SKAT for fradrag

Zoologisk Have behandler indtastede og modtagne personoplysninger i forbindelse med donationen til brug for administration af ordningen og til brug for opfyldelse af støtteformålet. Der henvises generelt til Zoologisk Haves persondatapolitik. Oplysningerne videregives ikke, bortset fra videregivelse til SKAT, hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Zoologisk Have med henblik på skattefradrag efter gældende regler. I så fald vil Zoologisk Have sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Zoologisk Have opbevarer oplysningerne i min. fem år til brug for regnskabsudarbejdelse og dokumentation. Zoologisk Have bruger derudover logfiler på donationssiden til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale giver gavegiver Zoologisk Have udtrykkelig samtykke til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnement, når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter/fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data. 

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Zoologisk Have på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsret tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Derudover henvises til Zoologisk Haves Handelsbetingelser, idet ovenstående vilkår har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 200 200
zoo@zoo.dk
CVR-nr. 40482512

Om klager og spørgsmål vedrørende behandling af persondata henvises til (link)

Husk, at beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen – dog højst op til 15.900 i 2018.

Bliv ZOO Ambassadør og støt ZOOs arbejde med truede dyr og udsatte naturområder med 300 kr. om måneden. 

ramme

Bliv ZOO Ambassadør for 500 kr. om måneden

PrisDKK 500,-

Betingelse for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Zoologisk Have igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Zoologisk Have trækker det valgte beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev, hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, medmindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Ingen modydelse

Der er ingen modydelse fra Zoologisk Have til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Behandling af personoplysninger, herunder indberetning af modtaget CPR til SKAT for fradrag

Zoologisk Have behandler indtastede og modtagne personoplysninger i forbindelse med donationen til brug for administration af ordningen og til brug for opfyldelse af støtteformålet. Der henvises generelt til Zoologisk Haves persondatapolitik. Oplysningerne videregives ikke, bortset fra videregivelse til SKAT, hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Zoologisk Have med henblik på skattefradrag efter gældende regler. I så fald vil Zoologisk Have sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Zoologisk Have opbevarer oplysningerne i min. fem år til brug for regnskabsudarbejdelse og dokumentation. Zoologisk Have bruger derudover logfiler på donationssiden til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale giver gavegiver Zoologisk Have udtrykkelig samtykke til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnement, når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter/fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data. 

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Zoologisk Have på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsret tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Derudover henvises til Zoologisk Haves Handelsbetingelser, idet ovenstående vilkår har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 200 200
zoo@zoo.dk
CVR-nr. 40482512

Om klager og spørgsmål vedrørende behandling af persondata henvises til (link)

Husk, at beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen – dog højst op til 15.900 i 2018.

Bliv ZOO Ambassadør og støt ZOOs arbejde med truede dyr og udsatte naturområder med 500 kr. om måneden.

Bliv ZOO Ambassadør for 800 kr. om måneden

PrisDKK 800,-

Betingelse for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Zoologisk Have igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Zoologisk Have trækker det valgte beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev, hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, medmindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Ingen modydelse

Der er ingen modydelse fra Zoologisk Have til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Behandling af personoplysninger, herunder indberetning af modtaget CPR til SKAT for fradrag

Zoologisk Have behandler indtastede og modtagne personoplysninger i forbindelse med donationen til brug for administration af ordningen og til brug for opfyldelse af støtteformålet. Der henvises generelt til Zoologisk Haves persondatapolitik. Oplysningerne videregives ikke, bortset fra videregivelse til SKAT, hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Zoologisk Have med henblik på skattefradrag efter gældende regler. I så fald vil Zoologisk Have sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Zoologisk Have opbevarer oplysningerne i min. fem år til brug for regnskabsudarbejdelse og dokumentation. Zoologisk Have bruger derudover logfiler på donationssiden til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale giver gavegiver Zoologisk Have udtrykkelig samtykke til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnement, når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter/fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data. 

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Zoologisk Have på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsret tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Derudover henvises til Zoologisk Haves Handelsbetingelser, idet ovenstående vilkår har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 200 200
zoo@zoo.dk
CVR-nr. 40482512

Om klager og spørgsmål vedrørende behandling af persondata henvises til (link)

Husk, at beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen – dog højst op til 15.900 i 2018.

Bliv ZOO Ambassadør og støt ZOOs arbejde med truede dyr og udsatte naturområder med 800 kr. om måneden.

Bliv ZOO Ambassadør for 1000 kr. om måneden

PrisDKK 1.000,-

Betingelse for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Zoologisk Have igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Zoologisk Have trækker det valgte beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev, hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, medmindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Ingen modydelse

Der er ingen modydelse fra Zoologisk Have til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Behandling af personoplysninger, herunder indberetning af modtaget CPR til SKAT for fradrag

Zoologisk Have behandler indtastede og modtagne personoplysninger i forbindelse med donationen til brug for administration af ordningen og til brug for opfyldelse af støtteformålet. Der henvises generelt til Zoologisk Haves persondatapolitik. Oplysningerne videregives ikke, bortset fra videregivelse til SKAT, hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Zoologisk Have med henblik på skattefradrag efter gældende regler. I så fald vil Zoologisk Have sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Zoologisk Have opbevarer oplysningerne i min. fem år til brug for regnskabsudarbejdelse og dokumentation. Zoologisk Have bruger derudover logfiler på donationssiden til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale giver gavegiver Zoologisk Have udtrykkelig samtykke til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnement, når betalingskortet udløber eller spærres. Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter/fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data. 

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Zoologisk Have på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsret tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Derudover henvises til Zoologisk Haves Handelsbetingelser, idet ovenstående vilkår har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 200 200
zoo@zoo.dk
CVR-nr. 40482512

Om klager og spørgsmål vedrørende behandling af persondata henvises til (link)

Husk, at beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen – dog højst op til 15.900 i 2018.

Bliv ZOO Ambassadør og støt ZOOs arbejde med truede dyr og udsatte naturområder med 1.000 kr. om måneden.

ramme

Hvem skal arve din fascination for dyr?

ramme

Gør dyr og natur til dine arvinger
Du kan lade dit engagement for dyrene og naturen omkring os gå i arv. Ved at oprette et testamente, der betænker Zoologisk Have København og vores daglige arbejde for dyr og naturbevarelse, er du med til at bevare den klode, vi giver videre til de næste generationer.

Hvorfor betænke Zoologisk Have København i et testamente?
ZOO spiller en fremtrædende rolle inden for naturformidling, forskning og naturbevarelse i Danmark og resten af verden. Med din hjælp kan vi gøre endnu mere for den truede natur og dyrenes velfærd.

Alle bidrag går ubeskåret til opretholdelse af sunde dyr i grønne anlæg i ZOO samt til aktiviteter, der er med til at sikre bestande af truede dyrearter i naturen langt ud i fremtiden.

Dit bidrag hjælper:

  • Vores daglige arbejde med mere end 240 dyrearter i ZOO
  • Vores formidling om dyrene og naturen, der skaber fascination og engagement hos børn og voksne
  • Vores daglige arbejde i felten over hele kloden. Læs mere om alle projekterne her

 
Zoologisk Have er fritaget for at betale arveafgift
Det betyder, at hele det beløb, du tilgodeser ZOO med i dit testamente, går direkte til ZOOs arbejde for dyrene og naturen. Du bestemmer selv, om arven skal bruges til gavn for dyrene i ZOO, til forskning eller til nogle af ZOOs projekter rundt omkring i verden.

Få hjælp til udfærdigelse af testamente eller gavebrev
Ønsker du at betænke ZOO i dit testamente, hjælper vi dig gerne med udarbejdelse af et testamente eller et gavebrev. ZOOs advokat yder bistand uden beregning. Du kan selvfølgelig også benytte egen rådgiver, som ZOO også gerne indgår i en dialog med.

For yderligere oplysninger kontakt ZOOs direktionssekretariat på telefon 30 16 73 12.

Tak for din støtte.

ZOO – alverdens opdagelser

ramme