Sneugler kan nu opleves i nyt anlæg


I naturen vil polarræve, sneugler og bjørne tilfældigt støde på hinanden som led i en naturlig fordeling af nicher og overlevelsesmuligheder.

I et forsøg på at genskabe den slags møder, til glæde for både dyr og publikum, har Zoo bygget et nyskabende zoologisk anlæg, hvor polarræven og sneuglen finder en balanceret sameksistens, og hvor bjørnen tilfældigt kommer forbi.

Udfordrende polarræv

Reelt set er det den udfordrende og aktive polarræv, der gennem små smutveje fra det nye anlæg for polarræv og sneugle, får adgang til bjørneanlægget. De snedigt anbragte smutveje findes i et overtal, så polarrævene ikke bliver fanget i hjørner og kroge af de legesyge bjørne. Bjørnene bliver holdt neden for det øvre dæk, og samtidig er der skabt mulighed for, at rævene kan komme op, hvis de falder ned eller selv søger ned i bunden af graven.

Berigelse og retræte

Det ene bur bag grotten er indrettet, så rævene kan bruge det som retrætested og hvile, mens sneuglerne har fået en voliereoverdækning samt klippehylder og fremspring uden mulig adgang for rævene. Således har alle tre arter fået nye spændende udfordringer og berigelse i form af nye dufte og øget aktivitet, samtidig med at de kan trække sig tilbage til deres eget, sikre område.