ramme

Priser på skolekort og -billetter

ramme

Nedenfor kan du læse om skolekort og -billetter samt institutionskort. Skoler kan købe billetter til reduceret pris. Institutioner kan få udstedt et fælles årskort, der gælder til beboerne og de medarbejdere, som er på arbejde den dag, I vælger at tage i ZOO.  

Skolebilletter

Skolebilletter kan kun købes på hverdage og ikke i skolernes sommerferie. Vær venligst opmærksom på, at dette ikke gælder SFO'er, medmindre man har en undervisningsaftale og besøget er i skoleregi. VUC-klasser under folkeskolen eller gymnasiale uddannelser kan ved undervisningsaftale med Skoletjenesten også komme ind til skolebillet.


Obs. Ved køb af alle typer af billetter skal dokumentation medbringes i form af et brev med stempel og underskrift fra skolens kontor, som oplyser, at elever og undervisere kommer fra den pågældende skole. Oplys venligst også EAN. For skoler og institutioner under Københavns Kommune skal der desuden være påtegnet et bruger-ID.

Hvis skolen ikke har et EAN-nummer, skal det fremgå af brevet, hvilken officiel email-adresse, faktura kan sendes til.

Skolekort

Folke- og ungdomsskoler, der varetager undervisning af børn og unge, der indgår under Folkeskoleloven, kan vælge at købe et skolekort til ZOO.


Pris:
25 DKK pr. elev indskrevet i skolen (0.-9. klasse) - dog minimum 1.875 DKK.


Skolens SFO er omfattet af skolekortet, der er gældende for samtlige af skolens elever, skolens lærere og pædagoger på alle skoledage i ZOOs almindelige åbningstid.

Det er desuden muligt for SFO'ens børn at besøge ZOO på hverdage i efterårsferien og i vinterferien.


Køb af skolekort

Send mail til billet@zoo.dk for at købe skolekort. Oplys venligst EAN. For skoler og institutioner under Københavns Kommune skal der desuden være påtegnet et bruger-ID.


Generelt for kort

Medbring kort og udfyldt blanket (fås på eget kontor, der kan hente blanketter i ZOO)


Bemærk

  • Kortet gælder ikke på lør-/søn- og helligdage
  • Skolekort gælder fra udstedelsesdagen og et år frem
  • Skolekort gælder ikke i skolernes sommerferie (i 2019 kan kortet ikke anvendes i perioden fra 29/06 - 11/08)
  • Maksimum én underviser eller pædagog pr. otte elever - undervisere derudover skal betale fuld pris**
Institutionskort og billetter

Ved køb af billetter med EAN-nummer er det nødvendigt at medbringe legitimation i form af et brev med stempel og underskrift fra skolens eller institutionens kontor, som oplyser, at elever og undervisere kommer fra den pågældende skole/institution. Oplys venligst også EAN. For skoler og institutioner under Københavns Kommune, skal der desuden være påtegnet et bruger-ID.

Hvis institutionen ikke har et EAN-nummer, skal det fremgå af brevet, hvilken officiel email-adresse, faktura kan sendes til.

Institutioner kan købe institutionskort til ZOO. Kortet gælder i et år fra udstedelsesdagen og giver adgang for det antal voksne og børn, kortet er udstedt til eller færre personer. Prisen på institutionskortet afhænger af det antal voksne og børn, der skal benytte kortet.


Pris pr. person

Voksen: 475 DKK 

Barn (3-11 år): 275 DKK

Pensionist: 375 DKK


Betingelser for institutionskort 

Institutionskortet benyttes én gang per dag og kun på hverdage. Kortet må  kun anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng og inddrages ved misbrug. 

Kortet er kun gyldigt til den institution, hvortil kortet er udstedt. Der kan ikke udstedes fælleskort til institutioner. Heller ej til institutioner med samme områdeledelse. Det er derfor udelukkende den institution, hvis adresse, der er tilknyttet medlemskabet, som kan anvende kortet. 

ZOO udsteder ikke institutionskort til institutioner uden fast defineret brugergruppe, som for eksempel væresteder, settlementer, beboergrupper, familieteams, legestuer og lignende. 

Særligt for Københavns Kommune: Der kan ikke udstedes fælleskort til institutioner i samme klyngeledelse. 

Adgangsblanket til institutionsbesøg 

Institutionsblanketten skal udfyldes inden besøget, og skal afleveres til kontrolløren ved ankomsten til ZOO.
Blanketten kan hentes her. 

Køb af institutionskort 

Send en mail til billet@zoo.dk og oplys venligst institutionsinfo, antal personer kortet skal gælde til og EAN. For skoler og institutioner under Københavns Kommune skal der også fremgå et bruger-ID. 

Institutionskort kan også købes på årskortkontoret i ZOO på alle hverdage indtil en halv time før ZOO lukker. I sommerferieperioden, hvor ZOO har åbent til kl. 20, kan institutionskort købes på hverdage i tidsrummet kl. 10-16.00. 

Ved køb af institutionskort medbringes dokumentation i form af et brev med stempel og underskrift fra institutionens kontor, som oplyser, at pædagoger eller personale kommer fra den pågældende institution. Oplys venligst EAN-nummer, hvis der skal sendes faktura. 

Kontakt os på mail billet@zoo.dk eller ved fremmøde i åbningstiden:

Zoologisk Have 

Roskildevej 38 

2000 Frederiksberg 


Billetter til institutioner

Der findes ikke særpriser på billetter til institutioner, men er I en gruppe på min. 15 personer (børn og voksne), kan I få grupperabat på 10% ved samlet køb af billetter i det fysiske salg i indgangen.   

Priser

Institutioner

Elev Underviser
Dagsinstitution 105* DKK 195* DKK
Institutionskort 275 DKK (3-11 år) 475 DKK

Folkeskoler 0.-9. klasse

Elev Underviser
Skolekort 25 DKK
Skolebillet 40 DKK 40 DKK pr. 8. elev. Fuld pris derover**

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Elev Underviser
Gymnasiale uddannelser (STX, HF, HTX, HHX) Skolebillet 40 DKK 40 DKK pr. 8. elev. Fuld pris derover**
Voksne elever*** Billet 195 DKK* 195 DKK*
Voksne elever*** Aftale med Skoletjenesten, Skolebillet 40 DKK 40 DKK pr. 8. elev. Fuld pris derover**

Pædagog- og lærerseminarstuderende med Skoletjeneste-aftale

0 DKK 0 DKK

*Min. 15 personer (børn og voksne) kan få grupperabat på 10% ved samlet køb af billetter i det fysiske salg i indgangen. 

**Der kan dispenseres ved flere lærere til denne pris og ved specialklasser, hvor der medbringes skriftlig dokumentation herom fra skolekontoret. 

***Erhvervsuddannelser, tekniske og grafiske skoler, dyrepasserelever, landbrugsskoler, social- og sundhedsuddannelser, sprogcentre, korte STU, CSU, mellem og lange videregående uddannelser (inkl. biologi og dyrlægestuderende) med flere.

ramme