Hero

Undervisningsoplæg for pædagog- og lærerstuderende

ramme

Her kan du læse mere om undervisningsoplæg for pædagogstuderende og lærerstuderende.

ramme
Undervisningsoplæg for pædagogstuderende

Pædagogstuderende tilbydes et oplæg i Skoletjenesten ZOO med målet at udvikle reflekterede brugere af ZOO og af eksterne læringsrum generelt.


Pædagoger, rollemodeller og dyr

Grænsekenderoplægget er et tilbud til pædagogstuderende, hvor de studerende får mulighed for at udforske deres egne grænser og holdninger til dyr. Formålet er at de studerende lærer deres egne grænser at kende og kan bruge denne viden i deres fremtidige arbejde med dyr og natur. For at give børn og unge gode oplevelser med dyr i naturen, er det vigtigt at kende egne grænser og reaktioner, således man som pædagog kan bruge energien på børnene.
De studerende får mulighed for at opleve og håndtere en lang række dyr i trygge rammer, og deres egen rolle som rollemodeller udfordres og diskuteres. De studerende introduceres til neuropsykologi, og vi kommer omkring metoden bag kognitiv terapi for at styrke de studerendes handlekraft i forhold håndteringsangst.
Det forventes, at de studerende hjemmefra har forberedt sig med vores materiale ”Pædagoger, rollemodeller og dyr”.


Praktisk information 

Varighed: 1,5 time

Antal: max. 30                   

Pris: gratis

Booking af oplæg: mail Julia Suhr på jus@zoo.dk


Læringsmål 

  • At de studerende bliver bevidste om, at de er vigtige rollemodeller i børn og unges forhold til dyr og natur
  • At de studerende bliver til naturpædagoger, som inddrager dyr og natur i det daglige pædagogiske arbejde
  • At de studerende anerkender, at holdninger til dyr er kulturbestemt og derfor kan bearbejdes/ændres
  • At de studerende oplever ukendte dyr i trygge rammer og at de får mulighed for, at undersøge deres egne reaktionsmønstre og holdninger til dyrene
  • At de studerende erhverver viden om dyr og viden om håndtering af dyr
  • At de studerende får lov til, at opleve sig selv som børn i processen fra ’ikke at turde’ til ’at turde’


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO  

Forud for oplægget læses materialet ”Pædagoger, rollemodeller og dyr”.

Lad de studerende selv planlægge temaruter med opgaver rundt i haven til en specifik målgruppe. Giv dem evt. overskrifter f.eks. mønsterrute, kødæderrute, pelsrute, savannerute mm.


Andre undervisningsforløb

Ønskes et skræddersyet forløb f.eks. med udgangspunkt i et oplæg for folkeskolen eller gymnasiet, skriv da til Louise Nordbjerg på lob@zoo.dk 

Undervisningsoplæg for lærerstuderende

Lærerstuderende tilbydes et kursus i Skoletjenesten ZOO med det formål, at de studerende bliver reflekterede brugere af ZOO, Skoletjenesten ZOO og af eksterne læringsrum generelt.


Hvordan bruger jeg Zoologisk Have i min undervisning?

Deltagerne får indblik i tre undervisningsoplæg for indskolingen, mellemtrinnet samt udskolingen, hvor formål for undervisningsoplæggene samt didaktikken omkring forløbene diskuteres. Der lægges vægt på at diskutere didaktik generelt i et eksternt læringsrum samt naturfaglige kompetenceniveauer. Det demonstreres, hvordan levende dyr benyttes i undervisningen i Skoletjenesten ZOO.

Deltagerne skal prøve på at være elev på egen krop, så de skal tegne, udføre dyrepassermatematik og diskutere tilpasning i forhold til evolution. Der informeres om tilbuddene i Skoletjenesten ZOO og om baggrunden for udviklingen af undervisningsforløbene.

Formålet er at deltagerne får redskaber til at reflektere over, hvorfor, hvordan og hvornår man som lærer skal tage sin klasse med i en skoletjeneste og i et eksternt læringsrum.


Praktisk information 

Varighed: 1,5 time

Antal: max. 30                   

Pris: gratis

Booking af oplæg: Mail til Julia Suhr på jus@zoo.dk


Andre undervisningsforløb 

Ønskes et skræddersyet forløb f.eks. med udgangspunkt i et oplæg for folkeskolen eller gymnasiet, skriv da til Louise Nordbjerg på lob@zoo.dk 

ramme