ramme

Modtagerklasser og DSA-klasser

ramme

Skoletjenesten ZOO tilbyder et særligt tilrettelagt undervisningsoplæg til klasser i indskolingen og mellemtrinnet, som arbejder med at lære dansk.

ramme
Sanser for modtagerklasser og DSA-klasser

Oplægget ”sanser for modtagerklasser og DSA-klasser” er baseret på, at eleverne får konkrete opgaver, såsom at observere og håndtere dyr, som vi sammen sætter ord og betydning på.


Under oplægget tages udgangspunkt i temaet ´Sanser´, så eleverne vil lære, hvordan forskellige dyr bruger deres sanser. Eleverne bruger deres øjne, ører, næse og hænder, og vi tager naturligvis udgangspunkt i elevernes forskellige udfordringer i forhold til deres sprogtilegnelse.

Forud for undervisningen skal I hjemme på skolen have orienteret jer i lærervejledningen, som indeholder arbejdsark til før- og efterbearbejdelse af besøget.


Praktisk 

Målgruppe: Modtagerklasser og dansk som andersprog

Fag: dansk som andetsprog

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 15

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

  • Beskrive et dyrs udseende
  • At sætte ord på oplevelser
  • Udvide ordforråd ud fra konkrete oplevelser.
  • At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
  • At man kan se på dyrs udseende, hvilke sanser de bruger.


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

 Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord 

Sanser, høre, lugte, smage, se, føle.

 

ramme