ramme

5.-6. klasse

ramme

Skoletjenesten ZOO tilbyder tre forskellige undervisningsoplæg for 5. – 6. klasse. Ud over disse oplæg har du til 5. klasse mulighed for at hente et undervisningsoplæg som kan afvikles på egen hånd i ZOO.

ramme
Dyreklasser

Eleverne stifter bekendtskab med Carl von Linné og hans klassifikationssystem hvorigennem begrebet dyreklasse præsenteres. Herefter undersøger eleverne et antal levende og udstoppede dyr, som de skal klassificere i et antal dyreklasser og finde fællestrækkene, som binder dem sammen. Elevernes egne erkendelser danner baggrund for opsamlingen, hvor dyreklasserne gives de korrekte videnskabelige opdelinger. Efter undervisningen lægger arbejdsarket op til at fortsætte klassificeringsarbejdet ude i haven. Print evt. ”Dyreklassenøglen” for at hjælpe eleverne.


Praktisk 

Målgruppe: 5. – 6. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne introduceres til Carl von Linné og klassifikationssystemet
 • Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk, der er karakteristiske for forskellige dyreklasser
 • Eleverne trænes i på egen hånd at klassificere.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 6. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation,

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Før eller efter undervisningen vil vi anbefale jer at gå rundt i ZOO og klassificer dyrene I møder. Brug de arbejdsark eleverne har arbejdet med i undervisningen. Print evt. "Dyreklassenøgle” som kan støtte eleverne i opgaveløsningen.

Tilbage på skolen kan I arbejde videre med andre dyreklasser, fx padder, fisk, snegle og spindlere da de nemt kan findes i den danske natur.


Nøgleord 

Klassifikation, fællestræk, dyreklasser, krybdyr, fugle, insekter, ensvarm, vekselvarm, yngelpleje, endoskelet, exoskelet.

Levesteder

Gennem effekter og håndtering af levende dyr, introduceres eleverne til Norden, savannen og regnskoven som levesteder. Undervisningen fokuserer på klima, miljø og dyrenes tilpasninger. I undervisningen får eleverne placeret de tre habitater på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til de forskellige levesteder.


Praktisk 

Målgruppe: 5. – 6. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til klima og miljø i hhv. Norden, regnskoven og på savannen.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder. Og vurdere om hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist f.eks. advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde hhv. Norden, regnskoven og savannen på verdenskortet.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 6. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: Natur og miljø, 2

Kompetenceområde: Kommunikation,

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen1 og lærevejledning 2 og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Vi har desuden udviklet en flipped learningvideo med tilhørende spørgsmål, særligt til dette undervisningsoplæg, som du med fordel kan lade eleverne se før besøget i ZOO.

Særligt til arbejdet med den tropiske regnskov har vi udviklet et omfangsrigt videomateriale med tilhørende lærervejledning og elevhæfter. Materialet findes her.


Nøgleord 

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø, pattedyr, krybdyr og insekter.

Matematik i ZOO: 5.-6. klasse

Mød en Zoomedarbejder, som kan fortælle om slangerne, deres foder og hvilke matematiske udfordringer de støder på i hverdagen i ZOO. Eleverne vil blive præsenteret for en række informationer og hverdagsproblematikker, hvorudfra de selv skal være med til at opstille nogle matematiske problemer og løse dem. Undervejs er der mulighed for at eleverne håndterer de aktuelle dyr.


Praktisk 

Målgruppe: 5.–6. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne trænes i at opstille enkle matematiske problemer.
 • Eleverne får en forståelse for brug af matematik i hverdagen og på en arbejdsplads.
 • Elevernes matematiske viden aktiveres og bruges til at løse enkle hverdagsproblemer i ZOO


Fælles mål 

Matematik (efter 6. klassetrin)

 • Matematiske kompetencer, Problembehandling, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Ræsonnement og tankegang, 1
 • Tal og algebra, Regnestrategier, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark  hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord 

Problemløsning, hverdagsproblemer der kan løses vha. matematik, addition/plus, multiplikation/gange, division/dele og regnehistorier.

Opdag dit dyr - undervisning på egen hånd

Hensigten med forløbet er, at I skal opdage en masse om dyrene I ZOO på egen hånd. Forløbet bruger hurtig-tegning som metode til at tegne dyr i ZOO. En øvelse, som vil favne de fleste elever, da pointen er, at der skal tegnes hurtigt og ikke pænt. Intentionen er at hjælpe elevernes øjne til at stille skarpt på et dyr. Tegningerne vil, med hjælp fra pointerne i lærervejledningen, illustrere dyrets specielle tilpasninger til levested og føde.

Download lærervejledning og arbejdsark

rammew