ramme

3.-4. klasse

ramme

Skoletjenesten ZOO tilbyder seks forskellige undervisningsoplæg for 3. – 4. klasse. Ud over disse oplæg har du mulighed for at hente to undervisningsoplæg som kan afvikles på egen hånd i ZOO.

 

ramme
Dyreklasser

Eleverne stifter bekendtskab med Carl von Linné og hans klassifikationssystem hvorigennem begrebet dyreklasse præsenteres. Herefter undersøger eleverne et antal levende og udstoppede dyr, som de skal klassificere i et antal dyreklasser og finde fællestrækkene, som binder dem sammen. Elevernes egne erkendelser danner baggrund for opsamlingen, hvor dyreklasserne gives de korrekte videnskabelige opdelinger. Efter undervisningen lægger arbejdsarket op til at fortsætte klassificeringsarbejdet ude i haven. Print evt. ”Dyreklassenøglen” for at hjælpe eleverne.


Praktisk 

Målgruppe: 3. – 4. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne introduceres til Carl von Linné og klassifikationssystemet
 • Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk, der er karakteristiske for forskellige dyreklasser
 • Eleverne trænes i på egen hånd at klassificere.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 4.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse.

 • Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelser i naturfag, 1. Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation.

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Før eller efter undervisningen vil vi anbefale jer at gå rundt i ZOO og klassificer dyrene I møder. Brug de arbejdsark eleverne har arbejdet med i undervisningen. Print evt. "Dyreklassenøgle” som kan støtte eleverne i opgaveløsningen.

Tilbage på skolen kan I arbejde videre med andre dyreklasser, fx padder, fisk, snegle og spindlere da de nemt kan findes i den danske natur.


Nøgleord 

Klassifikation, fællestræk, dyreklasser, krybdyr, fugle, insekter, ensvarm, vekselvarm, yngelpleje, endoskelet, exoskelet.

Dyret indeni

Eleverne er med til fælles at dissekere en høne og undersøger hønens ydre og indre. Underviseren styrer dissektionen, mens eleverne på skift er med til at føre kniven. Hønens anatomi og fysiologi gennemgås og sammenlignes med menneskets. Fokus vil især være på blodkredsløb og åndedræt. Som afslutning går vi ud til et rovdyrsanlæg, hvor et rovdyr fodres og aktiveres med hønen.


Praktisk 

Målgruppe: 3. – 4. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: 250 kr. (Betales over EAN eller CVR nummer), der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne får indsigt i hønens overordnede anatomi og fysiologi sammenlignet med mennesket.
 • Eleverne introduceres til de organer og processer der tilsammen udgør åndedrætsfunktionen.
 • Eleverne introduceres til de organer og processer der tilsammen udgør blodkredsløbet.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 4.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket, 1+2

Kompetenceområde: Modellering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket, 1

Kompetenceområde: Kommunikation,

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

I Skoletjenesten Zoo har vi stor erfaring med at undervise elever i dissektion. Fra tid til anden oplever vi, at klassen ikke er tilstrækkelig forberedt på forløbet, hvilket medfører, at klassen ikke får det maksimale udbytte af forløbet.

Download og brug derfor lærervejledningen og arbejdsark der skal fungere som en hjælp til at forberede eleverne på forløbet i Zoo.


Nøgleord 

Hjerte, lunger, luftrør, blodårer, celler, ilt, kuldioxid, transport af næringsstoffer.

Matematik i ZOO 3.-4. klasse

Mød en Zoomedarbejder, som kan fortælle om slangerne, deres foder og hvilke matematiske udfordringer de støder på i hverdagen i ZOO. Eleverne vil blive præsenteret for en række informationer og hverdagsproblematikker, hvorudfra de selv skal være med til at opstille nogle matematiske problemer og løse dem. Undervejs er der mulighed for at eleverne håndterer de aktuelle dyr.


Praktisk 

Målgruppe: 3. – 4. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne trænes i at opstille enkle matematiske problemer.
 • Eleverne får en forståelse for brug af matematik i hverdagen og på en arbejdsplads.
 • Elevernes matematiske viden aktiveres og bruges til at løse enkle hverdagsproblemer i ZOO.


Fælles mål 

Matematik (efter 4. klassetrin)

 • Matematiske kompetencer, Problembehandling, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Modellering, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Ræsonnement og tankegang, 1+2
 • Tal og algebra, Regnestrategier, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark  hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord 

Problemløsning, hverdagsproblemer der kan løses vha. matematik, addition/plus, multiplikation/gange, division/dele og regnehistorier.

Tilpasninger til Norden

Eleverne introduceres til Norden og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr. Undervisningen fokuserer på klimaet og miljøet i Norden og hvordan dyrene er tilpasset til årstiderne og kulden. Gennem undervisningen får eleverne placeret Norden på verdenskortet, samt på egen hånd undersøgt forskellige dyrs tilpasninger til Norden som levested.


Praktisk

Målgruppe: 3. – 4. klasse

Fag: Natur/ teknologi

Varighed: 45 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til Nordens klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder. Og vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde Norden på verdenskortet

Fælles mål

Natur/Teknologi (efter 4. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Modellering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Perspektivering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation,

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Vi har desuden udviklet en flipped learningvideo med tilhørende spørgsmål, særligt til dette undervisningsoplæg, som du med fordel kan lade eleverne se før besøget i ZOO.

Tilpasninger til Afrikas savanne

Eleverne introduceres til Afrikas savanne og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr. Undervisningen fokuserer på klimaet på savannen og hvordan dyrene er tilpasset tørtid og regntid. Gennem undervisningen får eleverne placeret Afrikas savanne på verdenskortet, samt på egen hånd undersøgt sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til den Afrikanske savanne som levested.


Praktisk 

Målgruppe: 3. – 4. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til Afrikas savannes klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder. Og vurdere hvilke strategier dyret bruger for at undgå at blive spist f.eks. advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde den Arikanske savanne på verdenskortet

Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 4. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Modellering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Perspektivering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation,

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 


Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, kamuflage og forsvar, ækvator, klima og miljø

Tilpasninger til regnskoven

Eleverne introduceres til regnskoven og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr. Undervisningen fokuserer på klimaet i regnskoven og hvordan dyrene er tilpasset varme og fugt. Gennem undervisningen får eleverne placeret regnskovsområder på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til regnskoven som levested.


Praktisk

Målgruppe: 3. – 4. klasse

Fag: Natur/ teknologi

Varighed: 45 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til regnskovens klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder. Og vurdere om hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist f.eks. advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde regnskovsområder på verdenskortet.


Fælles mål

Natur/Teknologi (efter 4. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Modellering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Perspektivering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation,

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Særligt til arbejdet med den tropiske regnskov har vi udviklet et omfangsrigt videomateriale med tilhørende lærervejledning og elevhæfter. Materialet findes her.


Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar, ækvator, klima og miljø

 

Opdag dit dyr - undervisning på egen hånd

Hensigten med forløbet er, at I skal opdage en masse om dyrene I ZOO på egen hånd. Forløbet bruger hurtig-tegning som metode til at tegne dyr i ZOO. En øvelse, som vil favne de fleste elever, da pointen er, at der skal tegnes hurtigt og ikke pænt. Intentionen er at hjælpe elevernes øjne til at stille skarpt på et dyr. Tegningerne vil, med hjælp fra pointerne i lærervejledningen, illustrere dyrets specielle tilpasninger til levested og føde.

Download lærervejledning og arbejdsark

ramme