ramme

1.-2. klasse

ramme

Skoletjenesten ZOO tilbyder syv forskellige undervisningsoplæg for 1. – 2. klasse. Ud over disse oplæg har du mulighed for at hente et undervisningsoplæg som kan afvikles på egen hånd i ZOO.

ramme
Afrikas savanne året rundt

Hvad gør savannen til et unikt levested for store flokke af dyr, til trods for, at der det meste af året ikke falder regn? Gennem oplevelser med levende dyr og undersøgelse af skind og kranier, får eleverne en forståelse for savannen som levested. I fællesskab laver vi årshjul for specifikke dyr fra savannen, så eleverne får erfaringer med, hvad regntid og tørke betyder for dyrene. Vi kommer omkring betydningen af begreberne: årstider, ækvator, plantevækst og fødevalg.


Praktisk 

Målgruppe: 1. – 2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål

 • At savannen er en græsslette med enkelte større træer.
 • At årstiderne skifter på savannen mellem regntid og tørke.
 • At dyrene på savannen har forskellige årscyklusser.
 • At savanneområderne ligger omkring ækvator.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I i skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark  hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord 

Årstider, tørke, regntid, kødæder, planteæder, plantevækst, fødevalg, ækvator.

Norden året rundt

Hvordan er det muligt for så mange forskelligartede dyr at leve i Norden, når vejret konstant ændrer sig i kraft af at årstiderne skifter? Gennem oplevelser med levende dyr og undersøgelse af skind og kranier får eleverne en forståelse for Norden som levested. I fællesskab laver vi årshjul for specifikke nordiske dyr, så eleverne får erfaringer med, hvad de forskellige årstider betyder for dyrene. Der er fokus på, at vi selv lever i Norden, og vi kommer omkring temaerne: årstider, ækvator, plantevækst og fødevalg.


Praktisk 

Målgruppe: 1. – 2. klasse

Fag: Natur/ teknologi

Varighed: 45 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål

 • At Danmark er en del af Norden
 • At årstiderne skifter i Norden mellem vinter, forår, sommer og efterår
 • At dyrenes aktiviteter er årstidsbestemt.
 • At dyrene har forskellige overvintringsstrategier.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I i skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark  hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord 

Årstider, overvintringsstrategier, forråd, vinterhi, vintersøvn, vinterpels

Regnskoven året rundt

Hvorfor lever omkring halvdelen af alle landlevende dyr i regnskoven, til trods for, at regnskovsområderne kun fylder omkring 8 % af jordkloden? Gennem oplevelser med levende dyr og undersøgelse af skind og kranier, får eleverne en forståelse for regnskoven som levested. Vi laver årshjul for specifikke dyr fra regnskoven, så eleverne får erfaringer med, hvad det ensartede klima betyder for dyrene Der er fokus på det konstante klima i regnskoven, og vi kommer omkring temaerne: årstider, ækvator, plantevækst og fødevalg.


Praktisk 

Målgruppe: 1. – 2. klasse

Fag: Natur/ teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål

 • Jeg kan finde regnskoven på verdenskortet.
 • Jeg ved hvordan vejret er i regnskoven året rundt.
 • Jeg kan forklare hvad et rovdyr og et byttedyr er.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Nøgleord

Årstider, kødæder, planteæder, plantevækst, fødevalg, ækvator.

Pasning af kæledyr

Med udgangspunkt i Skoletjenesten ZOOs dyr diskuteres dyrs behov, trivsel og velfærd. Eleverne møder et pattedyr og et krybdyr og der tales om hvor vigtigt det er at kende til dyrs levevis for at kunne give dem den rette pleje.


Praktisk 

Målgruppe: 1. – 2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Ansvaret for kæledyret ligger hos ejeren.
 • Kæledyret stammer fra naturen.
 • Korrekt håndtering af dyr.
 • For at kunne give dyret dets rette pleje, skal man kende dets behov.
 • Kæledyr er menneskeskabt. Vi definerer, hvilke dyr der er kæledyr.

Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling, Ordkendskab


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Nøgleord 

Kæledyr, ansvar (passe på), behov, naturlige levesteder

Rovdyr og byttedyr

Eleverne får gennem undersøgelser af kranier og håndtering af levende dyr redskaber til at bestemme, om dyr er rovdyr eller byttedyr. Eleverne lærer at genkende flade tænder fra planteædere og skarpe tænder fra kødædere. Rovdyr og byttedyr kædes sammen med planteædere og kødædere, og ud fra dyrenes øvrige udseende og diskuteres dyrenes fødevalg.


Praktisk 

Målgruppe: 1. – 2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO

Læringsmål 

 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr
 • At dyr der æder kød kaldes for kødædere
 • At dyr der spiser planter kaldes for planteædere
 • At dyr der spiser både kød og planter kaldes for altædere
 • At man ikke kun ud fra kraniet alene kan bestemme, om dyret er et rovdyr, byttedyr eller begge dele.

Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Perspektivering
Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord

Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

Sanser og signaler

Gennem observationer og håndtering af levende dyr erfarer eleverne, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan sige meget om, hvilke sanser dyrene bruger. Eleverne bruger deres øjne, ører, næse og hænder til at sanse deres omverden og præsenteres for, hvordan forskellige dyr bruger særlige sanser i deres kommunikation. I forløbet arbejder eleverne desuden med, hvordan dyr såvel som mennesker afsender signaler, når de ”taler sammen”.


Praktisk 

Målgruppe: 1. – 2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
 • At dyr ikke bruger alle sanser lige meget.
 • At man kan se på dyrs udseende hvilke sanser de bruger.
 • At dyr og mennesker bruger signaler til at kommunikere.
 • At dyr som lever i flok ofte har mange signaler.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord 

Sanser, kommunikation, signaler, tilpasning, levevis, flokdyr, lever alene.

Arbejdsdag - Pasning af zoodyr

Undervisningsoplægget "Arbejdsdag - pasning af zoodyr", for 0. - 2. klasse, er et halvdags undervisningsforløb med fokus på praktisk arbejde i stalden, hvor gedens behov samt dens naturlige levesteder er i centrum. Eleverne oplever hvordan det er at være dyrepasser, og hvad man skal have af viden, for at kunne passe et dyr rigtigt. Eleverne bliver delt i to hold, hvor de bl.a. muger ud og skærer mad ud til gederne. Som lærer har du derfor en central rolle i dette forløb, og vi forventer derfor, at I er to lærere med. 


Praktisk 

Målgruppe: 0. - 2. klasse

Fag: Natur/ teknologi

Varighed: 3,5 time, kl. 8-11.30

Lokalitet: Børnezoo scenen, mødested foran port 3, Roskildevej 38 (OBS ingen indgang på egen hånd)

Antal deltagere: Max. 28 elever. Klassen skal på forhånd opdeles i to hold.

Pris: 1350 kr. + skoleentré til ZOO


Booking af oplægget

Skriv til Louise Nordbjerglob@zoo.dk


Læringsmål 

Formålet for forløbet er, at eleverne gennem praktisk arbejde opnår forståelse for- og viden om:

 • Dyrenes naturlige behov, og hvordan man tilgodeser disse behov.
 • ZOO som arbejdsplads, herunder hvad indholdet i arbejdet som dyrepasser består i.
 • Hvordan man opfører sig, når man er sammen med store som små dyr.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling
 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i Zoo baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.
Download lærervejledningen, så er I godt i gang!


Nøgleord 

Behov, naturligt levested, ansvar (passe på), muge ud, foder

Tegn i ZOO - undervisning på egen hånd

Dette forløb har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne. Eleverne skal hjemme på skolen tegne et dyr, og selvsamme dyr skal tegnes, når klassen er i Zoologisk Have. Gennem iagttagelser af forskellige levende dyr skærpes elevernes opmærksomhed på de enkelte dyrs tilpasninger samt levested.

Det er oplagt at lave dette forløb tværfagligt med billedkunst, dansk og natur/teknologi.

Forløbet vil styrke elevernes evne til at observere dyr og deres anlæg, så eleverne kan tegne et dyr og deres levested, ikke kun ud fra deres hukommelse, men ud fra deres faktiske udseende. Herved vil eleverne trænes i at observere på specifikke kendetegn, således at deres tegninger vil blive mere detaljerede, men ligeledes vil deres viden om dyret styrkes.

Download undervisningsvejledningen her

Opdag dit dyr - undervisning på egen hånd

Hensigten med forløbet er, at I skal opdage en masse om dyrene I ZOO på egen hånd. Forløbet bruger hurtig-tegning som metode til at tegne dyr i ZOO. En øvelse, som vil favne de fleste elever, da pointen er, at der skal tegnes hurtigt og ikke pænt. Intentionen er at hjælpe elevernes øjne til at stille skarpt på et dyr. Tegningerne vil, med hjælp fra pointerne i lærervejledningen, illustrere dyrets specielle tilpasninger til levested og føde.

Download lærervejledning og arbejdsark

 

 

ramme