ramme

0. klasse

ramme

Skoletjenesten ZOO tilbyder fire forskellige undervisningsoplæg for 0. klasse. Ud over disse oplæg har du mulighed for at hente et undervisningsoplæg som kan afvikles på egen hånd i ZOO.

 

ramme
Dyrenes og årets gang i Danmark

Dyrene i den danske natur skal være tilpasset til alle fire årstider. I dette forløb skal eleverne lære, hvordan forskellige danske dyr overlever om vinteren, og hvad de bruger tiden på resten af året. Forløbet kommer omkring dyr fra forskellige dyregrupper, og der relateres til, hvad vi som mennesker gør, for at ´overleve´ om vinteren.


Praktisk

Målgruppe: 0. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål

 • At dyrene i Danmark er tilpasset til alle fire årstider.
 • At dyrene har forskellige strategier til at overleve om vinteren.
 • At nogle dyr får vinterpels.
 • At nogle fugle flyver væk fra Danmark til varmere lande.
 • At nogle dyr går i vinterhi.
 • At nogle dyr samler forråd


Fælles mål

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Dyr og planter, Årets gang, Naturnysgerrighed


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I i skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord

Samler forråd, går i vinterhi, flyver sydpå om vinteren, vinterpels

Pattedyr og insekter

Dette forløb handler om, hvilke træk der kendetegner forskellige grupper af dyr. Forløbet har fokus på dyr fra den danske natur, og eleverne skal lære fællestræk for grupperne insekter og pattedyr. Forløbet tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser, når de undersøger dyrene, og derved når frem til, hvad der kendetegner pattedyr og insekter.

 
Praktisk

Målgruppe: 0. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål

 • At dyr inddeles i grupper, som hver har en række fælles træk.
 • At pattedyr har følgende fællestræk: pels, patter, føder levende unger
 • At insekter har følgende fællestræk: ydre skelet, 6 ben, lægger æg

Fælles mål 

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Dyr og planter, Bæredygtighed, Naturnysgerrighed


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1, hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

 

NØGLEORD

Fællestræk, pels, patter, føder levende unger, ydre skelet, 6 ben, lægger æg

Sanser

I dette forløb skal eleverne bruge deres øjne, ører, næse og hænder til at lære, hvordan forskellige dyr bruger deres sanser. Gennem observationer og håndtering af levende dyr erfarer eleverne, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan få viden om, hvilke sanser dyrene bruger, og hvordan deres sanser er en tilpasning til deres levested. Dyrenes sanser relateres og sammenlignes desuden med menneskets.


Praktisk

Målgruppe: 0. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
 • At dyr har mange af de samme sanser, men at de ikke bruger alle sanser lige meget.
 • At man kan se på dyrs udseende hvilke sanser de bruger, f.eks. er store ører gode til at lytte med.
 • At den vandrende pind bruger føle- og smagssansen mest.
 • At musen bruger høre- og lugtesansen meget.
 • At skildpadder bruger synssansen mest


Fælles mål 

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Dyr og planter, Bæredygtighed, Naturnysgerrighed


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.


Nøgleord 

Sanser, tilpasning, overlevelse, flokdyr, lever alene.

Arbejdsdag - Pasning af zoodyr

Undervisningsoplægget "Arbejdsdag - Pasning af zoodyr", for 0. - 2. klasse, er et halvdags undervisningsforløb med fokus på praktisk arbejde i stalden, hvor gedens behov samt dens naturlige levesteder er i centrum. Eleverne oplever hvordan det er at være dyrepasser, og hvad man skal have af viden, for at kunne passe et dyr rigtigt. Eleverne bliver delt i to hold, hvor de bl.a. muger ud og skærer mad ud til gederne. Som lærer har du derfor en central rolle i dette forløb, og vi forventer derfor, at I er to lærere med. 


Praktisk 

Målgruppe: 0.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 3,5 time, kl. 8-11.30

Lokalitet: Børnezoo scenen, mødested foran port 3, Roskildevej 38 (OBS ingen indgang på egen hånd)

Antal deltagere: Max. 28 elever. Klassen skal på forhånd opdeles i to hold.

Pris: 1350 kr. + skoleentré til ZOO


Booking af oplægget

Skriv til Louise Nordbjerglob@zoo.dk


Læringsmål 

Formålet for forløbet er, at eleverne gennem praktisk arbejde opnår forståelse for- og viden om:

 • Dyrenes naturlige behov, og hvordan man tilgodeser disse behov.
 • ZOO som arbejdsplads, herunder hvad indholdet i arbejdet som dyrepasser består i.
 • Hvordan man opfører sig, når man er sammen med store som små dyr.


Fælles mål 

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling
 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.
Download lærervejledningen, så er I godt i gang!


Nøgleord

Behov, naturligt levested, ansvar (passe på), muge ud, foder

Tegn i ZOO - undervisning på egen hånd

Dette forløb har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne. Eleverne skal hjemme på skolen tegne et dyr, og selvsamme dyr skal tegnes, når klassen er i Zoologisk Have. Gennem iagttagelser af forskellige levende dyr skærpes elevernes opmærksomhed på de enkelte dyrs tilpasninger samt levested.

Det er oplagt at lave dette forløb tværfagligt med billedkunst, dansk og natur/teknologi.

Forløbet vil styrke elevernes evne til at observere dyr og deres anlæg, så eleverne kan tegne et dyr og deres levested, ikke kun ud fra deres hukommelse, men ud fra deres faktiske udseende. Herved vil eleverne trænes i at observere på specifikke kendetegn, således at deres tegninger vil blive mere detaljerede, men ligeledes vil deres viden om dyret styrkes.

Download undervisningsvejledningen her

Opdag dit dyr - undervisning på egen hånd

Hensigten med forløbet er, at I skal opdage en masse om dyrene I ZOO på egen hånd. Forløbet bruger hurtig-tegning som metode til at tegne dyr i ZOO. En øvelse, som vil favne de fleste elever, da pointen er, at der skal tegnes hurtigt og ikke pænt. Intentionen er at hjælpe elevernes øjne til at stille skarpt på et dyr. Tegningerne vil, med hjælp fra pointerne i lærervejledningen, illustrere dyrets specielle tilpasninger til levested og føde.

Download lærervejledning og arbejdsark

ramme