ramme

Skole og institution

ramme

Skoletjenesten København ZOO tilbyder gratis undervisningsoplæg for elever i grundskolen, gymnasiet og på lærer- og pædagoguddannelsen forudsat at man har entrébillet eller skolekort. Herudover findes også muligheder for daginstitutioner f.eks. i form af undervisningsoplæg for børnehaver eller mulighed for at undervise på egen hånd i et ZOO-lokale. Med udgangspunkt i biologiens verden og ZOO som virksomhed er der rig mulighed for at få udviklet et undervisning oplæg som følger jeres ønsker, også inden for andre områder end det naturfaglige.


Mission

Skoletjenesten København ZOOs mål er at supplere folkeskolen og gymnasiet med en undervisning, der omsætter naturvidenskabelig viden til praksis via levende dyr og effekter. Vi vægter en undervisningsform, der skaber førstehåndsviden gennem egne undersøgelser og erkendelser. Engagerede og kompetente undervisere faciliterer, som rollemodeller, denne proces. Undervejs skabes fascination, nysgerrighed og motivation hos vores elever.
Gennem en øget forståelse for naturen og dens sammenhæng, er det vores mål at skabe ansvarsbevidsthed og respekt samt iklæde eleverne handlemuligheder. vores undervisning sætter sig fast.

ramme
Priser
Priser

Her kan du læse mere om priser på skolekort og -billetter, institutionskort og billetter til institutioner. 

Daginstitutioner
Daginstitutioner

I kan i København ZOO supplere jeres besøg med et undervisningsoplæg afholdt af en ZOO-underviser eller ved benytte vores undervisningslokale Biologisk Værksted 3 på egen hånd via et kørekort.

Grundskole
Grundskole

Skoletjenesten ZOO tilbyder gratis undervisning til elever i grundskolen i fagene: natur/teknologi, matematik og biologi. Fælles for alle oplæg er, at levende dyr og effekter er omdrejningspunktet og målet er at omsætte teori til praksis. 

ramme
Gymnasie
Gymnasie

Et gymnasieoplæg i ZOO er tænkt som et supplement til undervisning på gymnasiet og har til hensigt at forstærke underviserens pædagogiske motiver. 

Lærer- og pædagogstuderende
Lærer- og pædagogstuderende

Skoletjenesten København ZOO tilbyder kurser til lærer- og pædagogstuderende. Under kurserne får de studerende et indblik i København ZOO som et eksempel på et eksternt læringsmiljø samt mulighed for at opleve og håndtere levende dyr, understøttet af en løbende dialog om pædagogikken relateret til dette.

Praktisk information
Praktisk information

Her kan du læse, hvordan du booker undervisning via Skoletjenesten, se priser, åbningstider og hvordan du bedst forbereder dig til undervisningen. 

ramme