o

Seminarieforløb

Lærer- og pædagogstuderende har mulighed for at udforske deres egne grænser og holdninger til dyr. Der informeres om den pædagogiske holdning, der ligger bag arbejdet med dyr og børn i Zoo.
Lærerstuderende med biologi som liniefag, kan opleve hvordan dyrs adfærd

kan bruges til undervisning af natur og teknik elever og biologielever. Pædagogstuderende får introduktion til Skoletjenestens tilbud til vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og specialgrupper i Zoo. 

Ønsker du at bestille undervisning eller er du interesseret i at komme i praktik, kontakt Louise Nordbjerg Bach på lob@zoo.dk

For lærerstuderende: Hvordan bruger jeg Zoologisk Have i min undervisning?

Lærerstuderende tilbydes et kursus i Skoletjenesten Zoo med målet at udvikle reflekterede brugere af Zoo og af eksterne læringsrum generelt.

Kursusdeltagerne får indblik i tre undervisningsforløb for indskolingen, mellemtrinnet samt udskolingen, hvor formål for undervisningerne samt didaktikken omkring forløbene diskuteres. Der lægges vægt på at diskutere didaktik generelt i et eksternt læringsrum samt naturfaglige kompetenceniveauer. Det demonstreres, hvordan levende dyr benyttes i undervisningen i Skoletjenesten Zoo.

Kursisterne skal endvidere tegne, udføre dyrepassermatematik og diskutere tilpasning i forhold til evolution. Der informeres om tilbuddene i Skoletjenesten Zoo og om baggrunden for udviklingen af undervisningsforløbene.

Udbyttet af kurset skal ende ud i, at deltagerne får redskaber til at reflektere over, hvorfor, hvordan og hvornår man som lærer skal tage sin klasse med i en skoletjeneste og i et eksternt læringsrum.

 

For pædagogstuderende: Kend dine grænser

Grænsebryderkursus er et tilbud til pædagogstuderende, hvor de studerende får mulighed for at udforske deres egne grænser og holdninger til dyr. Formålet er at de studerende lærer deres egne grænser at kende og kan bruge denne viden i deres fremtidige arbejde med dyr og natur. For at give børn og unge oplevelser i naturen, er det vigtigt at kende egne grænser og reaktioner, således at man som pædagog kan bruge energien på børnene.

De studerende får mulighed for at opleve og håndtere en lang række af de dyr, der bruges i undervisningen i Zoologisk Have. Det kan være alt fra melorme, kakerlakker, slanger og kaniner til døde mus. Vi diskuterer i fællesskab, hvad der opleves som grænseoverskridende for den enkelte og hvorfor.

Hvorfor er det f.eks. mere grænseoverskridende at røre en død mus end en levende? Hvorfor reagerer mange kraftigt over for slanger? Og hvorfor synes de fleste, at kaniner og marsvin er nuttede? Der informeres derudover om den pædagogiske holdning, der ligger bag arbejdet med dyr og børn i Zoo. Derudover gennemgås skoletjenestens tilbud til vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og specialgrupper i Zoo.

 

Praktik

Som lærer – og pædagogstuderende har du mulighed for at komme i praktik i Zoos Skoletjeneste. Praktikken er ulønnet. For de lærerstuderendes vedkommende er der tale om ”Den frie praktik”, og for pædagogstuderende drejer det sig om perioden ”12 ugers øvelsespraktik”.

Under praktikken vil du få mulighed for at deltage i undervisningen, foretage observationer af forholdet mellem børn og dyr samt have vejledningssamtaler med de undervisningsansvarlige for Skoletjenesten.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Louise Nordbjerg Bach på lob@zoo.dk