o

De vilde elefanter er truet

Elefanten er truet. Både den afrikanske og den asiatiske. For bare hundrede år siden var der over tre millioner afrikanske elefanter - i dag er der under 400.000.

Tilbagegangen skyldes særligt tab af levesteder og udbredt krybskytteri. Man regner med, at krybskytter årligt dræber 30.000 elefanter alene i Afrika. Det er over 80 elefanter om dagen!

Det er derfor vigtigt, at vi passer godt på elefanterne.

Zoo sætter fokus på elefanterne i 2017

I København Zoo passer vi godt på elefanterne. Vi gør meget ud af adfærdsberigelse og sikrer en sund fornyelse af bestanden bl. a. ved at deltage i det europæiske avlsprogram for asiatiske elefanter. Til maj forventer Zoo endnu en elefantfødsel - et kærkomment bidrag til den europæiske elefantbestand.

Elefanterne i naturen har også brug for vores hjælp. Oprindeligt vandrede de prægtige dyr over store områder. Men det er ikke længere muligt for elefanterne uden at komme i konflikt med mennesker.

Veje, byer og opdyrkede marker har delt elefanternes levesteder op i små områder, og elefanterne jages af krybskytter, som vil have fat på deres stødtænder (elfenben). 

En sund bestand

I nationalparkerne er elefanterne bedre beskyttet, og bestandene vokser. Men bliver bestandene for store, kan de ødelægge området både for sig selv og for de andre dyr i parken. Derfor er det vigtigt at kontrollere betandene, så de ikke bliver for store. Zoo støtter et forskningsprojekt om elefantforvaltning i Pilanesberg Nationalpark i Sydafrika. 

VIS DIN STØTTE

Donér via mobiltelefon eller online

Giv et bidrag til forskning i og bevarelse af elefanterne i Afrika.

SMS teksten ZOO til 1272 og støt med 30 kr. + trafiktakst.

SMS teksten GIV til 1272 og støt med 150 kr. + trafiktakst.

STØT ONLINE

HVAD LAVER ZOO I AFRIKA?

Forskning bevarer bestande

Zoo har siden 2012 været med til at drive en forskningsstation i Pilanesberg National Park i Sydafrika. Det har resulteret i opstarten af flere forskningsprojekter om naturbevarelse og forvaltning af den vilde bestand af både elefanter, næsehorn og giraffer.  

LÆS MERE

HVORFOR STØTTE ZOOS ARBEJDE?

FAQ om at give bidrag til Zoo

Er du interesseret i at støtte Zoos arbejde og hjælpe os med at bevare de truede dyrearter i naturen?

Få mere at vide her.

SPØRGSMÅL OG SVAR