ramme

Padder i Danmark

ramme

Mange danske paddearter er truede grundet det moderne landbrug. Mange åer og vandløb er forsvundet og lav vegetation, er forsvundet i takt med, at græssende kvæg på strandengene er blevet et særsyn. Det betyder at paddernes opholdssteder er blevet stærkt reduceret.


ZOO er involveret i projekter som har til formål, at øge antallet af klokkefrøer, strandtudser, løgfrøer og grønbrogede tudser i Danmark. Arterne avles derfor i ZOOs avlscenter med henblik på at sætte dem ud i naturen.

Paddernes levesteder bliver efterlignet med lys, siv, andemad, skjulesteder i vandet og på landdelen, for at efterligne naturen så meget som muligt.

Padderne bliver passet, indtil de er stærke nok til at blive udsat i den danske natur. Herefter sættes de ud på udvalgte lokaliteter, hvor der er lavet habitatgenopretning i form af vandhuller, som passes og plejes af de lokale lodsejere.

Fotograf Henrik Egede-Lassen har fulgt dyrepasser Lene Rasmussens arbejde med de danske tudser. Se filmen her og få hele historien om, hvordan det begyndte, og hvor langt Lene er nået.

ramme
Tudseprojekt skaffer nye hjem til tudserne

Dyrepasser Lene Rasmussen har i mere end 20 år arbejdet ihærdigt med at hjælpe truede tudser og frøer tilbage i den danske natur. Fra avlscenteret i ZOO plejer hun padderne fra de er små haletudser, til de er stærke nok til at blive sat ud i naturen. Samtidig sørger hun også for at skaffe nye, beskyttede hjem til padderne rundt omkring i landet, så de får gode chancer for at overleve.

Senest har et samarbejde med Refsvindige Bryggeri indbragt hele 55.000 kr. til ZOOs naturbevarelsesprojekt, som blev brugt til at grave nye, store vandhuller på Ærø. Her skal strandtudserne så bo og sprede glæde blandt mennesker og dyr i hele omegnen!

I videoen fortæller Lene, hvorfor hun synes det er vigtigt at bevare padderne. Tudsebryggene kan købes i Zoologisk Have, hvor 5 kr. pr. øl går til strandtudseprojektet.

ramme