ramme

Moskusokser i Grønland

ramme

Forskere fra Aarhus Universitet og ZOO er gået sammen om et forskningsprojekt, der skal afklare moskusoksernes adfærd og kortlægge deres sæsonbestemte vandringer i verdens største nationalpark i Nordøstgrønland.


Siden 2013 er moskusokser blevet indfanget og forsynet med satellithalsbånd. Resultaterne viser, at moskusokserne er ret aktive om vinteren. De er næsten i konstant bevægelse. Hastigheden er dog ikke så stor, men de bruger en væsentlig del af døgnet på at bevæge sig. Det tyder altså på, at de er nødt til at bevæge sig rundt for at få adgang til den lille mængde vissen vegetation, der kan graves frem fra under sneen. Moskusoksen er drøvtygger og er afhængig af en velfungerende vomflora, der skal have næring hele tiden.

Hvis moskusokserne ikke spiste gennem hele vinteren og kun tærede på de opbyggede fedtreserver, så ville vommens omsætning af plantemateriale gå i stå og ville være næsten umulig at få gang i igen.

Denne ny viden om moskusoksernes sæsonbestemte vandringer i højarktis samt viden om moskusoksernes indvirkning på vegetationen kan bl.a. bruges til at modellere nogle af de mulige konsekvenser af klimaforandringerne, som er så markante i Arktis. Så udover at gøre os klogere på, hvordan moskusokserne klarer vinteren, kan det give os en viden om, hvordan vi bedst kan forvalte naturressourcerne i nationalparken, hvor moskusoksen er en vigtig brik.

Projektet gennemføres med støtte fra 15. juni fonden og Miljøstyrelsen.

xdq