ramme

Chimpanseprojekt i Sierra Leone

ramme

Zoologisk Have har siden 2009 støttet arbejdet med at bevare chimpanserne i det vestafrikanske land Sierra Leone. ZOOs engagement foregår gennem den lokale NGO, Tacugama Chimpanzee Sanctuary, der arbejder med rehabilitering af konfiskerede chimpanser og naturbevarelse i landet.


ZOO er koordinator for det europæiske avlssamarbejde for chimpanser. Der er især fokus på vestafrikanske chimpanser, hvorfor arbejdet i Sierra Leone er relevant.

ZOO støtter arbejdet med at udvikle en handlingsplan for bevarelsen af landets chimpanser samt en optælling af den samlede bestand i naturen i Sierra Leone. Derudover har ZOO leveret bærbare computere til Tacugama, som anvendes i formidlingen af projektet til lokalbefolkningen.

Sierra Leone er hjemsted for den næststørste bestand af vestafrikanske chimpanser (næstefter Guinea). Halvdelen af de 5.500 chimpanser lever udenfor beskyttede naturområder og er stærkt truede.

ramme
Genetisk forvaltning af chimpansen

Jagt og ødelæggelse af chimpansernes levesteder er skyld i, at chimpansen er truet. Bevarelsesprogrammer der kobler indsatsen for chimpanser i naturen såvel som i zoologiske haver, er derfor i fokus. For at kunne tage beslutninger om bevarelsesindsatsen, er det afgørende at have viden om artens genetiske diversitet.

ZOOs forskning har med kortlægningen af mere end 200 chimpanser fra hele udbredelsesområdet og senest 60 genomer fra chimpanser med kendt oprindelse i Afrika, været banebrydende for forståelsen af artens genetiske diversitet. Baseret på denne viden har ZOO været med til at udvikle et genetisk værktøj, som anvendes til at bestemme oprindelse og slægtskab på chimpanser i det største bevarelsesprogram for arten, det Europæiske avlsprogram1, som forvaltes af ZOO. Med mere end 76% af bestanden kortlagt, viser resultaterne, at størstedelen af de europæiske chimpanser tilhører to ud af fire underarter – den vestlige og centrale underart.

Det omfattende arbejde har styrket det eksisterende avlsarbejde for den vestlige underart og muliggjort etableringen af et nyt avlsprogram for den centrale underart. Zoos genetiske arbejde har dermed sikret et solidt fundament for det europæiske avlsprogram, og ZOO arbejder nu på at benytte dette betydningsfulde værktøj til en effektiv forvaltning af chimpanser i zoologiske haver i andre dele af verden.

Illegal handel med chimpanser udgør en stor trussel for arten, og selvom andelen af konfiskerede individer årligt er i omegnen af 100 individer, udgør dette tal kun en tyvendedel eller mindre af de chimpanser der årligt er ofre for den illegale handel. Zoo har med det genetiske værktøj vist, hvordan man med stor nøjagtighed kan bestemme den geografiske oprindelse på konfiskerede chimpanser og dermed sikre, at chimpanserne bliver genudsat, så tæt som muligt, på det område de oprindeligt blev fanget i.

ramme