ramme

Alle projekter

ramme

Malaysia – radiomærkning af tapir

Siden 2001 har ZOOs team i Malaysia forsket i skaberaktapirens levevis for at skabe bedre baggrund for det bevarelsesarbejde, der foregår for denne sjældne tapirart. Med hjælp af kamerafælder, radiosendere monteret på tapirerne og grundigt feltarbejde har det været muligt at kortlægge tapirens udbredelse og levevis. Resultaterne skønner på at antallet af tapirer i området er på 1500-2000 individer i stedet for det lokale skøn på 15-20.000 individer. Det er vigtig information for fremtidige forvaltningsplaner.


Malaysia, Sarawak

Samarbejde med baseline biodiversitetssurvey i Sarawaks mest urørte sydlige regnskov. Udarbejdelse af forvaltningsplan for saltvandskrokodille og forskning i og forvaltning af den sjældne træleopard.


Baluran Nationalpark, Java, Indonesien

ZOO samarbejder med Baluran Nationalpark med at udrydde den invasive afrikanske akacie, for at genskabe den oprindelige savanne og dermed få genindført den oprindelige dyrebestand. En naturtype som mest er kendt fra Afrika men som også findes på Java. Ud over habitatgenopretning laves der også undersøgelser på dyrearter såsom javaleopard og banteng.


Baluran Nationalpark, Java, Indonesien

Forskning og forvaltning af Javas sjældne og kritisk truede endemiske leopard, bantengokse og dholer, samt reintroduktion af det næsten uddøde Java vortesvin. Baluran Nationalpark, Java, Indonesien - I samarbejde med Københavns Universitet har ZOO ansat en erhvervs ph.d., der undersøger økologien hos den langhalede makak, og hvordan samspillet mellem mennesker og makakker påvirker andre arter og økologiske processer.


Sumatra

Den danske ambassades technical advisors til Hutan Harapan’s tigerprojekt, som er støttet af ambassaden.


Brasilien

I samarbejde med den brasilianske stat støtter ZOO overvågningen af gyldne løveaber i den atlantiske regnskov i Brasilien for dermed at skabe bedre baggrund for at bevare arten for fremtiden. ZOO er også medlem af den internationale styregruppe, der rådgiver den brasilianske stat om bevarelsestiltag for de fire arter af løveaber i den atlantiske regnskov.


Zackenberg, Nordøstgrønland

ZOO og Aarhus Universitet samarbejder om et forskningsprojekt, der skal kortlægge moskusoksernes bevægelsesmønstre og adfærd i Nordøstgrønland. Projektet er med til at undersøge moskusoksens rolle som nøgleart i det højarktiske økosystem. Siden 2013 er mere end 25 moskusokser blevet udstyret med gps-halsbånd og i forbindelse med bedøvelse og påsætning af halsbåndene, er der indsamlet mange værdifulde genetiske og fysiologiske prøver, der giver god viden om moskusoksernes evolution og sundhedstilstand.


Pilanesberg Nationalpark, Sydafrika

I over 10 år har ZOO samarbejdet med den sydafrikanske nationalpark Pilanesberg. ZOO har etableret en forskningsstation, som støtter parkens videnskabelige arbejde. Pilanesberg Nationalpark, Sydafrika - ZOO støtter Pilanesbergs antikrybskytteaktiviteter med økonomi og materiel. Blandt andet har ZOO efter en indsamling blandt Zoos gæster i 2016 sammen med en sydafrikansk støtteforening indkøbt et overvågningsfly til Pilanesberg, som kan bruges både i kampen mod krybskytter og til den generelle overvågning af dyrebstanden.


Pilanesberg Nationalpark, Sydafrika

På bare 15 år har den vilde bestand af giraffer i Afrika haft en tilbagegang på 40 %. I samarbejde med Københavns Universitet er ZOO i gang med et langtidsstudie af giraffernes socialstruktur, som er en væsentlig faktor i, hvordan giraffer fordeler sig i landskabet. Hvis vi skal standse den drastiske nedgang, er viden om giraffers sociale dynamik vigtigt.


Pilanesberg Nationalpark, Sydafrika

Næsehorns populationsdynamik. Både sorte og hvide næsehorn i Pilanesberg er blevet øremærket for at kunne genkende dem individuelt. Det gør det muligt at undersøge næsehornsbestandens dynamik og at kortlægge deres indbyrdes relationer og færden i området.


Pilanesberg Nationalpark, Sydafrika

I dette projekt undersøges flokstrukturen i udvalgte elefantflokke i Pilanesberg ved enten at give udvalgte individer prævention eller direkte fjerne individer. Det undersøges, hvilken indflydelse indgrebet har på flokstrukturen på kort og lang sigt. Projektet er en del af et længerevarende studie, der skal belyse mulighederne for en fremtidig forvaltning af elefantbestande både i Afrika og i Asien – en forvaltning, der forhåbentlig kan sikre elefanternes overlevelse langt ud i fremtiden.


Fyn - avl og genudsætning af strandtudser

Siden 2008 har ZOO avlet og genudsat strandtudser i Refsvindinge på Fyn og sammen med lokalsamfundet etableret nye levesteder.


Hjortø, Sydfynske Øhav - avl og genudsætning af klokkefrøer

Siden 2001 har ZOO avlet og genudsat klokkefrøer først på Hjortø og siden på en række naboøer i det sydfynske øhav.


Halsnæs/Hesselø, Sjælland – avl af grønbroget tudse

Nystartet projekt i samarbejde med Halsnæs Kommune. ZOO forsøger at avle grønbroget tudse til genudsætning i nyetablerede vandhuller i Halsnæs.


Ringsted, Sjælland - avl og genudsætning af grøn pragttorbist

Projektet har til formål at sikre den sidste kendte bestand i Danmark, samt at sikre og udvide dens levesteder gennem lokalisering af yngletræer, veteranisering af træer og ophængning af midlertidige redekasser til bl.a. genudsætning af larver avlet i ZOO.

ramme