ramme

Klima og miljø

ramme

ZOO er miljøcertificeret i henhold til ISO 14:001:15, og har været miljøcertificeret siden 2002. Det betyder, at der arbejdes systematisk med at forbedre miljøforholdene i Haven, og at ZOO over årene har implementeret en række miljøforbedringer.

 
Mere end 1/3 af det frugt og grønt, dyrene spiser, er økologisk. Der gøres rent i miljømærkede rengøringsmidler. Belysningen udskiftes gradvist til LED, og Havens tekniske anlæg optimeres løbende for at spare energi.

Der har gennem årene været særlig fokus på vandbehandling, hvor flere dyreanlæg er gået fra at være ”badekar” med bundprop til nye og større anlæg med mere vand og undervandskig og med avanceret vandbehandling, der renser og recirkulerer vandet med lavest muligt energiforbrug.  

På hver en mulig tagflade i ZOO er nu opsat solceller med en samlet kapacitet på 300 kW, der leverer bæredygtig strøm til ZOO.

Senest har ZOO etableret flere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), der aflaster det offentlige kloaknet i skybrudssituationer. Regnvandet bliver enten tilbageholdt, til der er plads i kloakken eller nedsivet i jorden, så det bliver til nyt grundvand. Nogle steder bliver regnvandet gemt, så det kan anvendes i vandbassiner i ZOO.

Det største LAR-anlæg er på savannen, der kan tilbageholde op til 2000 m3 regnvand i store skybrud. Derudover er der LAR-anlæg i indgangsområdet, i tasmanien, i pandaanlæg og under den nye verdensplads.

ZOO har over årene arbejdet med at øge sorteringen af affald. I dag sorteres i mere end 20 forskellige fraktioner. Havens skraldespande er udskiftet til intelligente skraldespande, der kan indeholde 8 gange en normal skraldepand. En solcelle på låget driver en komprimatorer, som presser affaldet, og en app ”fortæller”, hvornår skraldespanden skal tømmes. Det sparer både tid og plastikposer.

Ud over at sortere affaldet, arbejdes også på at minimere eller ændre affaldet bl.a. ved udfasning af engangsplast. Der er indført genbrugskopper med pant, og hvor muligt har dyrepasserne udskiftet engangshandsker med rengøringshandsker, der kan holde i månedsvis. I kioskerne kan man ikke længere få plastikbestik, og plastposer i butikken skal nu købes fremfor at blive udleveret gratis. Alt sammen tiltag der mindsker ZOOs forbrug af engangsplast.

Arbejdet med miljøet tager udgangspunkt i ZOO’s miljøpolitik og –målsætninger.

ramme

Vi vil arbejde ud fra følgende miljømålsætning:

  • At energiforbruget nedbringes eller erstattes med mindre miljø- eller klimabelastende ressourcer
  • At vandforbruget nedbringes ved vandrensning og erstattes af regnvand/sekundavand
  • At produkter og materialer vurderes med henblik på mindre miljøbelastende alternativer
  • At øge andelen af økologiske råvarer og miljømærkede produkter
  • At begrønne Haven med henblik på at styrke biodiversiteten
  • At klimatilpasning indarbejdes i ZOOs anlæg i form af regnvandsopsamling og LAR-løsninger
  • At affald løbende vurderes i forhold til at øge andelen til genbrug eller genudnyttelse
  • At der er åbenhed om ZOOs miljøpræstationer og fokus på formidling om miljø i ZOO for derigennem at øge miljøbevidstheden hos Havens interessenter
  • At der stilles miljømæssige krav til leverandører, entreprenører og ansatte om at efterleve ZOOs miljøpolitik i ZOO-relateret arbejde og nybyggerier, ligesom samarbejdspartnere med en seriøs miljøprofil foretrækkes
  • At gældende lovgivning overholdes
ramme

CO2 neutralt website

Hjemmesider udleder CO2, da der bruges strøm på de besøgendes computere og skærme samt på serverne, der hoster hjemmesiden. Zoo deltager derfor i ordningen for CO2-neutrale hjemmesider. Det betyder, at CO2-udledningen fra både websitet og brugerne af websitet er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker bl.a. ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (fx vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter.

ramme

Miljøredegørelse

ZOO er miljøcertificeret, fordi vi i ZOO mener, det er vigtigt og nødvendigt at passe på miljøet og begrænse klimaforandringer. At være miljøcertificeret, betyder at der lægges handling bag ordene og arbejdes målrettet med miljø- og klimaforbedringer. Arbejdet med miljøledelse startede allerede i 1999, og omfatter i dag mange forskellige områder, lige fra solceller til solsikker.

ZOO ønsker fortsat åbenhed omkring Havens miljøtiltag og resultater. Derfor er denne miljøredegørelse offentlig tilgængelig og kan læses via linket til højre.

Den kan ligeledes rekvireres ved at henvende sig til miljøkoordinator Rikke Bydam rb@zoo.dk.

Certifikat ISO 14001:2015

Miljøredegørelse 2019

ramme