Langsigtet hjælp til Australiens dyreliv


65.000 kr. i hus – men indsamlingen til Australiens dyr og natur fortsætter

04.02.20

Zoologisk Have København opfordrede for tre uger siden til at støtte det hårdtramte australske dyreliv via den australske zooforening ZAA. ZOO oprettede til formålet et Mobile Pay-nummer, hvorfra alle bidrag sendes direkte til ZAA. Foreningen arbejder på en langsigtet plan for at genetablere de mange dyrearter og naturområder, der er ramt af skovbrande, og Zoologisk Have København kan nu sende den første pulje af sted. Zoolog Mikkel Stelvig gør status:

”Vi har indsamlet mere end 65.000 kr. indtil videre, og det vil jeg først og fremmest gerne takke mange gange for på vegne af ZAA. Donationerne bliver nu sendt videre til Australien, og de kommer især til at gøre gavn i de områder, der lige nu nærmest er tømt for dyr. Første skridt efter brandslukningen og den umiddelbare pleje af dyrene er derfor at få genetableret de tabte levesteder, så dyrene har et sted at søge hen, når de om nogle måneder skal sættes ud igen.”

Størstedelen af de reddede dyr er sendt til pleje i vildtreservater og zoologiske haver, men som led i den langsigtede plan for genoprettelsen af naturen, vil dyrene blive sat ud igen.

Indsamlingen til Australiens vilde dyr og natur fortsætter. Støt direkte via Mobile Pay: 39 10 33


13.01.20

Zoologisk Have København følger bekymret udviklingen i de australske skovbrande, og i ZOO er eksperterne ikke i tvivl: ”Den bedste hjælp, vi kan yde, er den langsigtede,” siger zoolog Mikkel Stelvig


Op mod en halv milliard dyr er allerede omkommet i flammerne, og flere arter står til helt at uddø i de voldsomme skovbrande, der plager Australien. Tusindvis af brandmænd og frivillige kæmper for at slukke brandene og redde de dyr, der tvinges væk fra deres levesteder, og villigheden til at donere penge til indsatsen er stor. Det glæder zoolog Mikkel Stelvig, og han kommer her med sit bedste bud på, hvordan danskerne kan give effektiv og langsigtet hjælp til de australske dyr:

”Det er fantastisk at opleve, hvor stor interesse, der er for at hjælpe Australien både fra professionelle brandmænd og fra private donorer. I ZOO er vi i løbende kontakt med vores kolleger i den australske zooforening, og vi bakker fuldt op om deres tre-trins plan for at redde det australske dyreliv. Derfor er vores anbefaling, at ønsker man at hjælpe de truede dyr, skal man støtte den australske zooforenings fond direkte. Vi har derfor oprettet et MobilePay-nummer, hvor alle midlerne går direkte til fonden,” siger Mikkel Stelvig.


Støt den australske zooforening og deres arbejde med at redde og genudsætte de truede dyr: 

MOBILEPAY 391033

Alle bidrag går ubeskåret og direkte til fonden Wildlife Conservation Fund - Bushfire Crisis Response

Mikkel Stelvig fortæller, at den australske zooforening (ZAA) arbejder med naturbevarelse efter samme principper som Zoologisk Have. Derfor er han også tryg ved, at midlerne bliver brugt effektivt og ikke mindst set i et langsigtet perspektiv:

”ZOO er engageret i en lang række projekter rundt i verden, og vores sigte er altid det langsigtede. Det er ikke nok at slukke ildebranden og redde dyrene, der skal også udvikles en plan for reetablering af dyrenes levesteder og en kontrolleret genudsætning. Sådan arbejder ZAA også, og derfor anbefaler vi, at man støtter deres fond,” siger Mikkel Stelvig med reference til ZAAs planer for de australske dyr:

 

ZAAs fond Wildlife Conservation Fund - Bushfire Crisis Response arbejder på at:

1) redde berørte dyr og placere dem i passende zoologiske haver og vildplejestationer under professionel pleje indtil de kan sættes tilbage i deres leveområder

2) undersøge skadernes omfang for at vurdere, hvor og hvordan man sætter bedst ind

3) langsigtet genopretning med henblik på at sende sunde dyr tilbage, som kan reetablere og opretholde en sund bestand i de berørte områder

 

Mikkel Stelvig fortæller afslutningsvis, at skovbrandene forventes at have store konsekvenser for dyrelivet og plantefloraen i mange af de berørte områder:

”Den store reduktion af plante- og dyrearter vil stærkt påvirke de berørte områders økosystem. Det vil blive et langt fattigere levested, og vi vil miste stor mangfoldighed i økosystemet. Og for nogle arter, vil det betyde, at der er så få individer tilbage, et det ikke er muligt at få genetableret områdets bestand. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om den australske zooforenings initiativer og langsigtede planer.”