o

Hvad betyder det så?

HVAD
En del af ZOOs mission er at bidrage aktivt til bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder, baseret på et videnskabeligt grundlag. Dette videnskabelige grundlag dannes bl.a. ud fra forskning i naturen, samt gennem forvaltningen af dyrebestanden i Zoologisk Have.

HVORFOR
ZOOs formål er at bidrage aktivt til bevarelse af naturen og dens biodiversitet, som det er beskrevet i ZOOs mission, på baggrund af det overordnede for mål for zoologiske haver. Kun gennem vedvarende fokus på og arbejde med bevarelse af truede dyrearter og deres habitater, kan vi effektivt imødegå truslerne og bevare arterne for eftertiden.

HVORDAN
Det særegne for zoologiske haver er, at naturbevarelsesaktiviteterne baseres på en dyrebestand i en zoologisk have, som fungerer som repræsentanter for deres respektive vilde artsfæller. På den måde bidrager forvaltningen af dyrebestanden i ZOO også, med viden og forskningsresultater, der kan bevare de vilde arter for fremtiden. ZOO har desuden ansatte over store dele af verden, der på lokalplan arbejder med forskning i de enkelte dyrearter og på baggrund af dette iværksætter projekter til bevarelse af disse og deres levesteder. Du kan læse mere om ZOOs projekter i naturen her. 


Læs mere om Zoos projekter

SCIENTIFIC WORK

Zoo is involved in many different scientific activities and nature conservation programmes around the world. Read more about them here. 

Nature conservation programmes