o

Facts om Østafrikansk zebra


Navn: Østafrikansk zebra

Videnskabeligt navn: Equus burchelli boehmi

Vægt: 220 - 250 kg

Højde: Skulderhøjde: 125 - 135 cm, længde: 240 cm

Levealder: 20 - 30 år

Drægtighed: 12 måneder

Antal unger: 1 stk.

Fødselsvægt: 30 - 35 kg

Kønsmoden: 2,5 - 3 år

Føde: Græsser

Art: Pattedyr

Striber der skjuler?

Man har længe spekuleret over, hvilken funktion zebraens stribede mønster har. En af teorierne går ud på, at striberne virker som camouflage i den flimrende varme. En nyere teori går ud på, at striberne har to funktioner: Når zebraerne er sammen i flok, opløser de mange striber formerne på de enkelte dyr, og rovdyr har derfor svært ved at koncentrere sig om det enkelte byttedyr. Desuden kan zebraerne genkende hinanden på mønstret, fuldstændig som vi kan genkende de enkelte zebraer ud fra deres mønster.

Biologi

Der findes tre zebraarter: Bjergzebraen og Grevy-zebraen, der begge er truede arter, samt den mere almindelige steppezebra. Der findes flere underarter af steppezebraen, og Grants zebra er én af dem. De forskellige arter og underarter kan skelnes på det stribede mønster. Inden for den samme art er der heller ikke to zebraer med ens striber, og individer identificeres ud fra mønsteret, ligesom vi kan identificeres efter vores fingeraftryk.

Zebraer lever i familiegrupper med en hingst, 4-6 hopper samt deres føl. Dyrene i gruppen er tæt knyttet til hinanden, og dør hingsten, holder hopperne stadig sammen. De enkelte familiegrupper opholder sig ofte i nærheden af andre famliegrupper, og det giver indtryk af, at zebraerne lever i store flokke.

Zebraerne vandrer sammen med mange af de andre græsædere over de store savanneområder. Når det nye græs er vokset op, æder zebraerne af de lange dele af græsset. Efterfølgende kommer gnuerne, der æder det korte græs, og til sidst kommer gazellerne og antiloperne, der udelukkende æder det nyspirede græs i bunden af græsdækket.