Zebraciklide


Facts om Zebraciklide


Navn: Zebraciklide

Videnskabeligt navn: Cichlasoma nigrofasciatum

Højde: 80-90 mm (maksimalt 150 mm)

Levealder: ca. 10 år

Fødselsvægt: ca. 5 mm

Føde: Vandlevende insekter, planterester samt andre fisk

Art: Fisk

Rugetid: 3 dage