Skaberaktapir


Facts om Skaberaktapir


Navn: Skaberaktapir

Videnskabeligt navn: Tapirus indicus

Vægt: 250 - 320 kg

Højde: 185 - 240 cm

Levealder: 20 - 30 år

Drægtighed: 13 måneder

Antal unger: 1 unge

Fødselsvægt: 7 - 10 kg

Kønsmoden: 3 - 4 år

Føde: Blade, kviste, urter, frugter og vandplanter.

Art: Pattedyr

Biologi

Skaberaktapiren er den eneste tapirart i Asien. De tre andre arter lever alle i Sydamerika. Skaberaktapiren er let genkendelig på den sorte pelsfarve med det karakteristiske hvide "mavebælte" og har som den eneste tapir ikke en manke eller nakkekam. Den har ligesom de øvrige tapirarter en stor tung krop, helt runde ører og en mindre snabel. Snablen er dannet af overlæben og næsen, som tapiren bruger til at lugte sig frem med, når den fouragerer om natten. Snablen fungerer desuden som en ekstra finger, når tapiren leder efter føde.

Tapiren tilbringer en stor del af dagen i mudderhuller, hvor den hviler og køler af. Samtidig virker mudderbadet som en god afskærmning mod parasitter og irriterende fluer.

Tapiren yngler året rundt, og ungen bliver sammen med hunnen i 10-11 måneder. I den første tid følger ungen ikke med hunnen, når hun fouragerer, men gemmer sig på skovbunden. I de første 4-5 måneder er ungen stribet, så den næsten er umulig at få øje på i regnskoven.

Tidligere mente man, at skaberaktapiren var et solitært dyr, dvs. at den lever alene i skoven. Noget tyder dog på, at skaberaktapiren er mere social end først antaget og måske lever i mindre familiegrupper.

Først beskrevet i 1819

I starten af 1800-tallet erklærede kendte zoologer, at nu var alle arter af pattedyr verden over fundet og beskrevet. Men denne udmelding holdt ikke stik. Siden blev der beskrevet nye arter, og af de mere markante kan nævnes tapiren, der første gang blev beskrevet af zoologer i 1819, gorillaen i 1847, dværgflodhesten i 1848 og i 1901 okapien. De nævnte årstal står for det år, den pågældende art er blevet beskrevet videnskabeligt - de indfødte i områderne har længe inden kendt til dyrene eksistens.

I 1990'erne har man opdaget hele 6 nye pattedyrarter i Truong Son-bjergkæden i det centrale Vietnam. De mest kendte er den en meter høje og 100 kg tunge saola okse, kæmpehjorten muntjak samt en desmerkat med lang hale og leopardagtige pletter. Derudover er 2 hjortearter samt en ny svineart fundet i området. Truong Son-bjergkæden er i dag udlagt til nationalparker, og Vietnams regering samarbejder med bl.a. WWF og EU om beskyttelse af området.

Har ikke skiftet udseende

Skaberaktapirens udseende er en succes og har ikke ændret sig i over 20 millioner år. Den kompakte tætte kropsform gør den velegnet til at trænge gennem regnskovens tætte underskov, og dens sort/hvide pelsfarve er en fantastisk camouflage i mørket. Den bevægelige snabel er eminent til at plukke blade og kviste med.


Ny huntapir30. nov 2017

For et år siden blev Zoos huntapir sendt til Zoo du Bassin d'Arcachon i Frankrig. Hendes sidstfødte hanunge har siden da gået alene og ventet på, at der skulle fødes en hun, som ville matche hans gener. Den hun blev født i Zlin Lesna Zoo i Tjekkiet, og er netop ankommet til Zoo.

Det europæiske avlsprogram omfatter i dag omkring 50 tapirer fordelt på 25 institutioner. Ud af denne gruppe tapirer er der i øjeblikket kun 20 hunner i den yngledygtige alder. Når man regner med, at en huntapir kan få en unge hvert tredje år, betyder det, at kun omkring 6–7 hunner pr. år kan få unger. Derudover vil ikke alle hunner lykkes med at blive drægtige eller føde en levedygtig unge.

 

Mød den nye huntapir i videoen her:

Læs mere