Taffeland

Fakta

 

Dansk navn

Taffeland

Engelsk navn

Common Pochard

Videnskabeligt navn

Aythya ferina

Udbredelse/levested

Bevoksede sumpområder, marsk, søer og langsomt strømmende floder. Udbredt i Europa, sydlige Rusland, Centralasien, fra Nordindien til Nordøstkina og Japan.

Vægt

900-1100 gram

Højde/længde

42-58 cm

Levealder

 

Rugetid

ca. 25 dage

Antal unger

8-10 æg

Kønsmoden

1-2 år

Føde

Frø, rødder og grønt, insekter, muslinger, snegle, skaldyr, orme, små padder og fisk.


Facts om Taffeland


Navn: Taffeland

Videnskabeligt navn: Aythya ferina

Vægt: 900-1100 gram

Højde: 42-58 cm

Antal unger: 8-10 æg

Kønsmoden: 1-2 år

Føde: Frø, rødder og grønt, insekter, muslinger, snegle, skaldyr, orme, små padder og fisk

Art: Fugle

Rugetid: ca. 25 dage

Fakta

 

Dansk navn

Taffeland

Engelsk navn

Common Pochard

Videnskabeligt navn

Aythya ferina

Udbredelse/levested

Bevoksede sumpområder, marsk, søer og langsomt strømmende floder. Udbredt i Europa, sydlige Rusland, Centralasien, fra Nordindien til Nordøstkina og Japan.

Vægt

900-1100 gram

Højde/længde

42-58 cm

Levealder

 

Rugetid

ca. 25 dage

Antal unger

8-10 æg

Kønsmoden

1-2 år

Føde

Frø, rødder og grønt, insekter, muslinger, snegle, skaldyr, orme, små padder og fisk.