Spidsand

Hunnen hos spidsanden ligner meget hunnen hos gråanden, men kan kendes på den mere slanke krop og lange hals. Hannen har brunt hoved, grå krop og hvid stribe fra bryst til hals samt karakteristiske lange midterhalefjer. Spidsanden er en fåtallig ynglefugl i Danmark, og det skønnes, at der i Danmark er omkring 150-175 par ynglende spidsænder. Den yngler næsten udelukkende på større strandenge. I efteråret kan man dog se tusindvis af spidsænder i Danmark. De er på træk for at overvintre i Holland og Frankrig. Nogle bestande trækker helt til tropisk Vestafrika.
 


Facts om Spidsand


Navn: Spidsand

Videnskabeligt navn: Anas acuta

Vægt: 850 gram

Højde: 50-65 cm

Levealder: 8-10 år

Antal unger: 7-9 æg

Fødselsvægt: 30-40 gram

Kønsmoden: 1 år, sjældent 2 år

Føde: Vandplanter, orme, snegle, muslinger og vandlevende insekter

Art: Fugle

Rugetid: 22-24 dage

Hunnen hos spidsanden ligner meget hunnen hos gråanden, men kan kendes på den mere slanke krop og lange hals. Hannen har brunt hoved, grå krop og hvid stribe fra bryst til hals samt karakteristiske lange midterhalefjer. Spidsanden er en fåtallig ynglefugl i Danmark, og det skønnes, at der i Danmark er omkring 150-175 par ynglende spidsænder. Den yngler næsten udelukkende på større strandenge. I efteråret kan man dog se tusindvis af spidsænder i Danmark. De er på træk for at overvintre i Holland og Frankrig. Nogle bestande trækker helt til tropisk Vestafrika.