Sort rørvagtel


Facts om Sort rørvagtel


Navn: Sort rørvagtel

Videnskabeligt navn: Amaurornis flavirostra

Vægt: 70-120 gram

Højde: 19-23 cm

Levealder: 10-12 år

Antal unger: 3 æg

Kønsmoden: 1 år

Føde: Orme, snegle, krebsdyr, insekter, små fisk og fugleæg

Art: Fugle

Rugetid: 13-19 dage

Begge køn har sort fjerdragt, røde ben og øjne og gult næb. Ungerne er helt brune, indtil de får fuldt udfarvet fjerdragt i etårs alderen.

Rørvagtlen lever i kanten af vådområder og ses ofte svømme rundt i søer med åkander. Den benytter åkandebladene til at hvile på. Reden, der bygges på bredden, ses nogle gange flydende på vandet.

Hannen og hunnen er fælles om opfostringen, og ældre unger fra tidligere kuld hjælper også til.

Rørvagtlen er meget tillidsfuld og har et karakteristisk kald, som både hun og han benytter flittigt.