Smaragdskink


Facts om Smaragdskink


Navn: Smaragdskink

Videnskabeligt navn: Lamprolepis smaragdina

Højde: 25 cm

Antal unger: 2-11 æg (normalt 6 æg)

Føde: Insekter, edderkopper, mindre fugleæg og orme

Art: Krybdyr

Rugetid: 54-58 dage

En skink er en øgle. Skinkens kropsform minder meget om slangens - afrundet og beklædt med glatte skæl. Hovedet går i ét med kroppen uden en egentlig hals. Skinken har ben, og når den bevæger sig på landjorden, trækker den sig af sted på forbenene, mens bagbenene ligger tæt ind til kroppen. Sporet efter skinken ligner meget det spor, en slange efterlader. Nogle øglearter har reducerede lemmer og andre har helt "mistet" lemmerne og minder derfor meget om slangerne.

Den danske stålorm er et eksempel på sådan en øgle. Smaragdskinken er en meget slank øgle, der oftest er lysegrøn. Den findes også i brune nuancer og ses af og til helt sort. Den er dagaktiv og meget territorial. Smaragdskinken lever udelukkende i træerne og ses tit sidde og solbade på en gren. Efter hamskiftet æder skinken den afkastede overhud.