Rouenand


Facts om Rouenand


Navn: Rouenand

Videnskabeligt navn: Anas platyrhynchos rouen

Vægt: 750-1575 gram

Højde: 50-65 cm (vingefang: 75-100 cm)

Antal unger: 4-18 æg (normalt 9-13 æg)

Kønsmoden: ca. 1 år

Føde: Frø, vandplanter, landplanter, insekter, muslinger, snegle, skaldyr, orme, til tider padder og fisk

Art: Fugle

Rugetid: 27-28 dage