Rosenbille

Rosenbillen er en lille bille med hårde dækvinger og korte følehorn. Kroppen er sort, dækvingerne gule med to store, sorte pletter fortil og to mindre, brune pletter bagtil. Forrest findes et "skjold", der dækker over det første kropsled. Skjoldet er ligeledes gult og med en stor, brun plet.

Rosenbillerne flyver i store sværme omkring blomsterne i regnskoven. Her fouragerer de efter nektar. Når et blomsterområde er tømt for nektar, flyver sværmen videre til et nyt område.
Æggene lægges i jorden. Larverne klækkes og udvikler sig til store hvide larver. Larverne forpupper sig efter 3 måneder i en hård kokon, og efter 4 uger har larven udviklet sig til en bille. Rosenbillen venter i kokonen i nogle dage, før den kommer ud.


Facts om Rosenbille


Navn: Rosenbille

Videnskabeligt navn: Pachnoda marginata

Højde: 2,0 til 2,5 cm

Levealder: Hanner: 5 måneder; hunner: 7 måneder

Kønsmoden: Straks efter de har forladt puppen

Føde: Saftige frugter og blomsternektar

Art: Leddyr

Rugetid: Klækketid for æg 1 måned, udvikling fra larve til puppe 3 måneder, puppe til bille 4 uger

Rosenbillen er en lille bille med hårde dækvinger og korte følehorn. Kroppen er sort, dækvingerne gule med to store, sorte pletter fortil og to mindre, brune pletter bagtil. Forrest findes et "skjold", der dækker over det første kropsled. Skjoldet er ligeledes gult og med en stor, brun plet.

Rosenbillerne flyver i store sværme omkring blomsterne i regnskoven. Her fouragerer de efter nektar. Når et blomsterområde er tømt for nektar, flyver sværmen videre til et nyt område.
Æggene lægges i jorden. Larverne klækkes og udvikler sig til store hvide larver. Larverne forpupper sig efter 3 måneder i en hård kokon, og efter 4 uger har larven udviklet sig til en bille. Rosenbillen venter i kokonen i nogle dage, før den kommer ud.