Rødhovedet and


Facts om Rødhovedet and


Navn: Rødhovedet and

Videnskabeligt navn: Netta rufina

Vægt: 830-1320 gram

Højde: 53-58 cm (vingefang: 84-88 cm)

Antal unger: 6-14 æg (normalt 8-10 æg)

Kønsmoden: 1-2 år

Føde: Primært rødder, frø, grønne vandplanter, til tider også bløddyr, padder og små fisk

Art: Fugle

Rugetid: 26-28 dage