Rødhalet skadedrossel


Facts om Rødhalet skadedrossel


Navn: Rødhalet skadedrossel

Videnskabeligt navn: Garrulax milnei

Vægt: 55-130 gram (generelt for Skadedrosler)

Højde: 23-28 cm (generelt for Skadedrosler)

Antal unger: 2-4 æg

Føde: Frugt og insekter

Art: Fugle

Rugetid: 12-17 dage