Pragtperleskægfugl


Facts om Pragtperleskægfugl


Navn: Pragtperleskægfugl

Videnskabeligt navn: Trachyphonus erythrocephalus

Vægt: 25-35 gram

Højde: 27-33 cm

Antal unger: 2-5 æg

Føde: Frugt, bær, planteskud og insekter (i ynglesæsonen hovedsageligt insekter)

Art: Fugle

Rugetid: 15-18 dage

Skægfuglene hører til spættefuglene og ligner de egentlige spætter ved at have en tæt krop, et kraftigt næb og stærke fødder, der er gode til atPragtperleskægfugl: Foto Michael Michaelsen sidde fast på barken med. Mange af de i alt 70 skægfuglearter hakker da også efter føden i udgåede træer ligesom spætterne.

Skægfuglene har fået deres navn, fordi de omkring næbroden har nogle forlængde fjer, der minder om skæg. Stor perleskægfugl har desuden nogle karakteristiske hvide pletter på den sorte overside, der har givet den navnet "perle". Ellers er arten lysegul med røde tegninger og rødt næb samt en rød/hvid kindplet. Stor perleskægfugl hører til de skægfugle, hvor der er tydelig forskel på hun og han: Hannen har en sort plet på struben, som hunnen helt mangler, ligesom den sorte plet på issen er mere markant hos hannen.

Skægfugle lever i famliegrupper, der dog splittes op i par i yngletiden. Reden er beliggende i et hult træ eller i et termitbo, og både hannen og hunnen ruger og er fælles om pasningen af ungerne. I familiegruppen benytter fuglene et markant kald, ligesom en karakteristisk duetsang er betydningsfuld for yngleparret.