Plettet rovtæge

Den plettede rovtæge er et lille fladt insekt med dækvinger, lange følehorn og forlængede bageste benpar. Kroppen er helt sort med to lyse pletter på ryggen og orange felter på "lårene".

Rovtægen er specialist i at fouragere på jordlevende insekter. Den opsøger insekterne nede i jorden, stikker en lang, stiletagtig snude i byttet og sprøjter en dødbringende gift ind i byttet, som derefter fortæres. Giften er meget stærk og virker endda ætsende på menneskehud.

nameda

Facts om Plettet rovtæge


Navn: Plettet rovtæge

Videnskabeligt navn: Platymeris biguttata

Højde: 3,5-3,7 mm

Levealder: Op til 1 år

Føde: Jordlevende insekter

Art: Leddyr

Rugetid: Klækketid for æg 1-2 måneder, udvikling af larver 6 måneder

Den plettede rovtæge er et lille fladt insekt med dækvinger, lange følehorn og forlængede bageste benpar. Kroppen er helt sort med to lyse pletter på ryggen og orange felter på "lårene".

Rovtægen er specialist i at fouragere på jordlevende insekter. Den opsøger insekterne nede i jorden, stikker en lang, stiletagtig snude i byttet og sprøjter en dødbringende gift ind i byttet, som derefter fortæres. Giften er meget stærk og virker endda ætsende på menneskehud.