Humboldtpingvin


Facts om Humboldtpingvin


Navn: Humboldtpingvin

Videnskabeligt navn: Spheniscus humboldti

Vægt: 4 kg

Højde: 65 - 70 cm

Levealder: 15 - 20 år

Drægtighed: 35 - 40 dage

Antal unger: 2 æg

Kønsmoden: Hanner: 4-5 år, hunner: 2-3 år

Føde: Fisk og blæksprutter

Art: Fugle

Pingviner lever kun på den sydlige halvkugle. Der findes i alt omkring 20 pingvinarter, hvoraf dværgpingvinen er den mindste og kejserpingvinen den største. Det er kun tre af disse arter, der lever i det kolde klima omkring Antarktis, resten lever i varmere områder.

Pingviner er tilpasset et liv i vandet. Kroppen er strømlinet, vingerne er omdannet til stive luffer, og fødderne sidder bag på kroppen og fungerer som ror. Fremdriften får pingvinerne ved hjælp af lufferne. Fjerdragten er meget tæt og vandskyende, og mellem fjerene er der et isolerende luftlag, der beskytter mod kulden. Til gengæld har pingvinerne helt mistet evnen til at flyve.

Pingviner tilbringer da også en stor del af livet i vandet og kommer kun på land i korte hvileperioder. Det eneste tidspunkt, hvor de permanent opholder sig på land, er i yngletiden og under fjerskiftet.

Humboldtpingvinen er let genkendelig på den sorthvide fjerdragt og er den eneste pingvinart, der har et kødfarvet område omkring næbbet. Humboldtpingviner yngler i mindre kolonier og lægger deres æg i fordybninger i jorden eller i klippehuler. Først når ungen bliver 2-3 år, får den samme fjerdragt som de voksne fugle.


Babyboom hos pingvinerne04. jun 2020

Ombygningen af humboldtpingvinernes anlæg har medført en glædelig rekord! Vi har i år fået flere pingvinunger end nogensinde før. De sydamerikanske pingviner er i stærk tilbagegang i deres leveområder, så vi har brug for al den viden om deres trivsel, vi kan få. Det har hidtil været vanskeligt at få dem til at yngle i zoologiske haver, så 17 unger er lidt af et gennembrud!

Læs mere
Pingviner på samlebånd25. nov 2019

Én gang om året skal alle ZOOs fugle igennem et sundhedstjek og vaccineres mod fugleinfluenza. Med hele 53 pingviner skal der derfor lidt af et system og rigtig mange hænder til for at holde styr på tropperne. Hvordan det gik, kan du se i videoen.

Pingviner opfostrer egne unger02. okt 2018

Humboltpingvinerne har for første gang siden pingvinanlægget åbnede i 1982, formået at opfostre deres unger 100% selv. Takket være dyrepassernes observationer af pingvinernes trivsel og adfærd med efterfølgende initiativ til at omlægge anlægget, er det nu endelig lykkedes for pingvinerne at opfostre to unger uden dyrepassernes indblanding.

Dels har man bygget nye redehuler til pingvinerne for at give dem mere skygge, og dels har man øget afstanden mellem redehulerne og bassinet ved at udvide anlægget med et lille stykke af søløveanlægget. Pingvinerne har derved fået en længere gåtur fra bassinet, hvilket betyder, at de næsten er tørre, når de ankommer til redehulerne. På den måde undgår de at skabe et alt for fugtigt miljø i redehulen, som potentielt kan være med til at udvikle forskellige svampeproblemer i reden hos æg og unger.

 

Humboltpingvinerne holder deres unger i redehulerne, indtil de har vokset sig store og skifter fra ungfuglens dundragt til den voksne fugls vandtætte fjerdragt, så de kan holde varmen, når de færdes i vandet. 

 

De to pingvinunger flyttede fra redehulerne i sidste uge, og kan opleves hver dag ude i anlægget, hvor de så småt er ved at lære at spise selv. Ungerne kan genkendes på deres fjerdragt, som, i modsætning til de fuldvoksne pingviner, endnu ikke har den karakteristiske hvide streg over øjepartiet. 

Læs mere
Pingvinæg klækker09. maj 2018

Pingvinernes æg er så småt ved at klække, og de første pingvinunger kan allerede nu spottes inde i selve rederne, hvor pingvinerne ruger. Hvis nogle af æggene ikke har optaget den nødvendige fugt for at kunne klække, får pingvinerne en hjælpende hånd fra dyrepasserne. Hvis alt går godt, vil det være muligt at se pingvinunger i løbet de kommende uger. 

Læs mere
Pingvinerne blev vaccineret08. mar 2018

Samtlige 36 pingviner i Zoo blev i denne uge vaccineret mod fugleinfluenzaen, som atter florerer i Danmark. Ved samme lejlighed fik pingvinerne også et regulært sundshedstjek, som bestod i måling, vejning samt eftersyn af fødderne. Til sidst modtog hver pingvin et farvet armbånd således, at vi altid kan kende forskel på dem.

Læs mere
Pingviner indtager nyt anlæg11. jul 2017

I dag indtog pingvinerne på ny deres anlæg, som de sidste to måneder har været under ombygning. Det er det gamle anlæg fra 1982, tegnet af Landskabsarkitekt Andreas Bruun, der er blevet ombygget, så det kommer både pingvinerne og gæsternes oplevelse til gode.

I naturen bevæger humboldtpingvinerne sig fra havet op på kysten og videre til deres yngleområder længere inde i landet. Terrænet er ikke altid let fremkommeligt, og pingvinerne skal forcere patagoniske Søløver, der okkuperer strandene. Det er netop den situation, der er forsøgt genskabt i det nye anlæg, så pingvinerne bliver udfordret i hverdagen, får optimeret deres kondition og har bedre grundlag for at yngle.

Landdelen i anlægget er udviddet fra 72m2 til ca. 130m2 fordelt på forskellige niveauer. Anlægget er beplantet, hvilket giver dyrene mulighed for at hente græs til isolering af deres redehuler. Hele det gamle anlæg er omdannet til bassin med en større vandoverflade og dybde, for at give pingvinerne bedre mulighed for at få fart på i vandet og kunne dykke ned til bunden for at hente føde.

For gæsten er oplevelsen af pingvinerne blevet bedre både over og under vandoverfladen. Der er lavet et større undervandskig og blevet bygget en platform, hvor gæsterne kan komme tæt på pingvinerne på en ny og anderledes måde.

Ombygningen af anlægget har været mulig på baggrund af en flot donation på 1,3 millioner fra Karen Krieger Fonden.

Læs mere
Nyt pingvinanlæg på vej30. apr 2017

Om 6-7 uger vil du kunne opleve et helt nyt pingvinanlæg i Zoo! Takket være Karen Krieger Fonden er fornyelsen af det gamle anlæg blevet mulig og er netop gået i gang. Du kan dog stadig besøge pingvinerne, der i mellemtiden bor i Tapirhuset. Se med her.

10 nye pingviner ankommet06. feb 2017

Der er netop ankommet 10 nye humboldtpingviner fra Beauval Zoo i Frankrig. De nye pingviner er hanner og hunner i forskellige aldre, og skal gå i karantæne en måneds tid, før de lukkes ud til resten af flokken i Zoo.

Se ankomsten og det første lægetjek her.