Pibeand

Pibeanden har fået sit navn på grund af det karakteristiske pibende kald. Den minder i størrelse om gråanden, men er mere buttet og har længere hals og næb. Hannen har lysegrå fjerdragt, rødbrunt hoved og bryst, sort/hvid hale og grønt vingespejl. Hunnen er ensfarvet rødbrun med hvidt bryst.

Pibeanden er en meget almindelig trækfugl i Danmark, og i efteråret kan man se tusindvis af pibeænder på vej fra Norge, Sverige og Finland ned til Holland, Frankrig og England. Her hviler de i vadehavet sammen med mange andre arter af ænder og gæs. Nogle få tusinde fugle bliver i Danmark vinteren over, og meget sjældent bliver pibeanden her for at yngle.


Facts om Pibeand


Navn: Pibeand

Videnskabeligt navn: Anas penelope

Vægt: 400-950 gram

Højde: 45-51 cm

Levealder: 8-10 år

Antal unger: 8-9 æg

Kønsmoden: 2 år

Føde: Vandplanter og -rødder, især ålegræs. Ses til tider græssende på vinterafgrøder

Art: Fugle

Rugetid: 24-25 dage

Pibeanden har fået sit navn på grund af det karakteristiske pibende kald. Den minder i størrelse om gråanden, men er mere buttet og har længere hals og næb. Hannen har lysegrå fjerdragt, rødbrunt hoved og bryst, sort/hvid hale og grønt vingespejl. Hunnen er ensfarvet rødbrun med hvidt bryst.

Pibeanden er en meget almindelig trækfugl i Danmark, og i efteråret kan man se tusindvis af pibeænder på vej fra Norge, Sverige og Finland ned til Holland, Frankrig og England. Her hviler de i vadehavet sammen med mange andre arter af ænder og gæs. Nogle få tusinde fugle bliver i Danmark vinteren over, og meget sjældent bliver pibeanden her for at yngle.